بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   همه
   همه
   اکشن
   تاریخی | مذهبی
   عاشقانه
   خانوادگی
   مستند
   کمدی
   انیمیشن
   فیلم تئاتر
   علمی تخیلی
   وحشت
   تاک شو
   فیلم کوتاه
   دوبله ترکی
   کنسرت
   فقط HD
   مرتب‌سازی بر اساس
   زبان فیلم
   کشور سازنده

   ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی Cloudy with a Chance of Meatballs

   IMDB 3.3/10
   کارگردان: Steven Garcia - Jos Humphrey
   %89
   175 رای ثبت شده
   این فیلم را به لیست فیلم های نشان شده اضافه کنید. لیست فیلم‌های نشان شده شما
   • قسمت 1 %85.4
    %85.4
    671 رای ثبت شده
    ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی - قسمت 1

    ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی دوران دبیرستان فلینت لاکوود مخترع نوجوان و عجیب و غریب را نشان می دهد او با دختری که تازه به شهر آمده به نام سم سپارک که خبرنگار است آشنا می شود و این دو به همراه چند نفر دیگر از جمله پدر فلینت ماجراجویی های خود را آغاز می کنند...

   • قسمت 2 %90.6
    %90.6
    600 رای ثبت شده
    ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی - قسمت 2

    ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی دوران دبیرستان فلینت لاکوود مخترع نوجوان و عجیب و غریب را نشان می دهد او با دختری که تازه به شهر آمده به نام سم سپارک که خبرنگار است آشنا می شود و این دو به همراه چند نفر دیگر از جمله پدر فلینت ماجراجویی های خود را آغاز می کنند...

   • قسمت 3 %93.6
    %93.6
    170 رای ثبت شده
    ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی - قسمت 3

    ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی دوران دبیرستان فلینت لاکوود مخترع نوجوان و عجیب و غریب را نشان می دهد او با دختری که تازه به شهر آمده به نام سم سپارک که خبرنگار است آشنا می شود و این دو به همراه چند نفر دیگر از جمله پدر فلینت ماجراجویی های خود را آغاز می کنند...

   • قسمت 4 %96.2
    %96.2
    103 رای ثبت شده
    ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی - قسمت 4

    ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی دوران دبیرستان فلینت لاکوود مخترع نوجوان و عجیب و غریب را نشان می دهد او با دختری که تازه به شهر آمده به نام سم سپارک که خبرنگار است آشنا می شود و این دو به همراه چند نفر دیگر از جمله پدر فلینت ماجراجویی های خود را آغاز می کنند...

   • قسمت 5 %93.6
    %93.6
    99 رای ثبت شده
    ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی - قسمت 5

    ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی دوران دبیرستان فلینت لاکوود مخترع نوجوان و عجیب و غریب را نشان می دهد او با دختری که تازه به شهر آمده به نام سم سپارک که خبرنگار است آشنا می شود و این دو به همراه چند نفر دیگر از جمله پدر فلینت ماجراجویی های خود را آغاز می کنند...

   • قسمت 6 %92.2
    %92.2
    92 رای ثبت شده
    ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی - قسمت 6

    ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی دوران دبیرستان فلینت لاکوود مخترع نوجوان و عجیب و غریب را نشان می دهد او با دختری که تازه به شهر آمده به نام سم سپارک که خبرنگار است آشنا می شود و این دو به همراه چند نفر دیگر از جمله پدر فلینت ماجراجویی های خود را آغاز می کنند...

   • قسمت 7 %94.8
    %94.8
    90 رای ثبت شده
    ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی - قسمت 7

    ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی دوران دبیرستان فلینت لاکوود مخترع نوجوان و عجیب و غریب را نشان می دهد او با دختری که تازه به شهر آمده به نام سم سپارک که خبرنگار است آشنا می شود و این دو به همراه چند نفر دیگر از جمله پدر فلینت ماجراجویی های خود را آغاز می کنند...

   • قسمت 8 %93.4
    %93.4
    94 رای ثبت شده
    ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی - قسمت 8

    ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی دوران دبیرستان فلینت لاکوود مخترع نوجوان و عجیب و غریب را نشان می دهد او با دختری که تازه به شهر آمده به نام سم سپارک که خبرنگار است آشنا می شود و این دو به همراه چند نفر دیگر از جمله پدر فلینت ماجراجویی های خود را آغاز می کنند...

   • قسمت 9 %89.6
    %89.6
    81 رای ثبت شده
    ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی - قسمت 9

    ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی دوران دبیرستان فلینت لاکوود مخترع نوجوان و عجیب و غریب را نشان می دهد او با دختری که تازه به شهر آمده به نام سم سپارک که خبرنگار است آشنا می شود و این دو به همراه چند نفر دیگر از جمله پدر فلینت ماجراجویی های خود را آغاز می کنند...

   • قسمت 10 %93.6
    %93.6
    84 رای ثبت شده
    ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی - قسمت 10

    ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی دوران دبیرستان فلینت لاکوود مخترع نوجوان و عجیب و غریب را نشان می دهد او با دختری که تازه به شهر آمده به نام سم سپارک که خبرنگار است آشنا می شود و این دو به همراه چند نفر دیگر از جمله پدر فلینت ماجراجویی های خود را آغاز می کنند...

   • قسمت 11 %94.6
    %94.6
    82 رای ثبت شده
    ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی - قسمت 11

    ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی دوران دبیرستان فلینت لاکوود مخترع نوجوان و عجیب و غریب را نشان می دهد او با دختری که تازه به شهر آمده به نام سم سپارک که خبرنگار است آشنا می شود و این دو به همراه چند نفر دیگر از جمله پدر فلینت ماجراجویی های خود را آغاز می کنند...

   • قسمت 12 %91.8
    %91.8
    244 رای ثبت شده
    ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی - قسمت 12

    ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی دوران دبیرستان فلینت لاکوود مخترع نوجوان و عجیب و غریب را نشان می دهد او با دختری که تازه به شهر آمده به نام سم سپارک که خبرنگار است آشنا می شود و این دو به همراه چند نفر دیگر از جمله پدر فلینت ماجراجویی های خود را آغاز می کنند...

   • قسمت 13 %92
    %92
    439 رای ثبت شده
    ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی - قسمت 13

    ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی دوران دبیرستان فلینت لاکوود مخترع نوجوان و عجیب و غریب را نشان می دهد او با دختری که تازه به شهر آمده به نام سم سپارک که خبرنگار است آشنا می شود و این دو به همراه چند نفر دیگر از جمله پدر فلینت ماجراجویی های خود را آغاز می کنند...

   • قسمت 14 %96
    %96
    71 رای ثبت شده
    ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی - قسمت 14

    ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی دوران دبیرستان فلینت لاکوود مخترع نوجوان و عجیب و غریب را نشان می دهد او با دختری که تازه به شهر آمده به نام سم سپارک که خبرنگار است آشنا می شود و این دو به همراه چند نفر دیگر از جمله پدر فلینت ماجراجویی های خود را آغاز می کنند...

   • قسمت 15 %90.8
    %90.8
    149 رای ثبت شده
    ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی - قسمت 15

    ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی دوران دبیرستان فلینت لاکوود مخترع نوجوان و عجیب و غریب را نشان می دهد او با دختری که تازه به شهر آمده به نام سم سپارک که خبرنگار است آشنا می شود و این دو به همراه چند نفر دیگر از جمله پدر فلینت ماجراجویی های خود را آغاز می کنند...

   • قسمت 16 %97.2
    %97.2
    80 رای ثبت شده
    ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی - قسمت 16

    ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی دوران دبیرستان فلینت لاکوود مخترع نوجوان و عجیب و غریب را نشان می دهد او با دختری که تازه به شهر آمده به نام سم سپارک که خبرنگار است آشنا می شود و این دو به همراه چند نفر دیگر از جمله پدر فلینت ماجراجویی های خود را آغاز می کنند...

   • قسمت 17 %94.6
    %94.6
    124 رای ثبت شده
    ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی - قسمت 17

    ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی دوران دبیرستان فلینت لاکوود مخترع نوجوان و عجیب و غریب را نشان می دهد او با دختری که تازه به شهر آمده به نام سم سپارک که خبرنگار است آشنا می شود و این دو به همراه چند نفر دیگر از جمله پدر فلینت ماجراجویی های خود را آغاز می کنند...

   • قسمت 18 %94.4
    %94.4
    87 رای ثبت شده
    ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی - قسمت 18

    ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی دوران دبیرستان فلینت لاکوود مخترع نوجوان و عجیب و غریب را نشان می دهد او با دختری که تازه به شهر آمده به نام سم سپارک که خبرنگار است آشنا می شود و این دو به همراه چند نفر دیگر از جمله پدر فلینت ماجراجویی های خود را آغاز می کنند...

   دیدگاه های فیلم ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی

   • u
    Ali ۱۱ مهر ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    دو قرن گذشت و هنوز ......................
   • g
    ghasem.k.m ۶ مهر ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااااااااااااااااااااللللللللللللللللللللللللللللیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
   • r
    rezamahmodi1371 ۶ مهر ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    عالیه بقیه قسمت هاشم بزارید
   • u
    09121963694 ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    خیلی خوب بود و من خیلی خوشم اومد
   • u
    elena ۳ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالی محشرررررررررر
   • u
    u_4257813 ۱ مرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    محشررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر و عالیییییییییییییییییییییییییییییییی
   • u
    یوسف ۱۷ تیر ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    باحاله خیلی
   • u
    پونى ۲ تیر ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عاللللللللللللللللللللللللللللللللللللى
   • u
    YAS DOOROD IAN ۱۱ اسفند ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    ععععععععععععععععععععااااااااااااااااااااااااااللللللللللللللللللللللللللللیییییییییییییییییییی
   • u
    magma 404 ۱۸ دی ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    این قسمت 3 اش اومده دیدمش
   • d
    dfdfdfdfdfd ۷ دی ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    nice
   • u
    magma 404 ۵ دی ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    عالی
   • u
    مریم ۲۵ آذر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    به نظر باحال میاد
   • u
    nafas ۲۵ آذر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    بدک نیست
   • u
    بازرگان ۲۲ آذر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    این فیلم سىنمایى بقیه نداره نابغھا
   • u
    سعید علی نژاد ۱۵ آذر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    خیلی قشنگ بود
   • u
    فافباغتغنغنغف ۱۱ مهر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    قسمت های دیگه اش روهم بگذارید
   • u
    Ali ۱۱ مهر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    دو قرن گذشت و هنوز ......................
   • r
    rezamahmodi1371 ۶ مهر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    عالیه بقیه قسمت هاشم بزارید
   • g
    ghasem.k.m ۶ مهر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااااااااااااااااااااللللللللللللللللللللللللللللیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
   • C
    C.M.D ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    بزاریدش دیگه
   • g
    ghasem.k.m ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    عالی
   • u
    Ali ۲۲ شهریور ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    عالیه بقیه قسمت هاشم بزارید
   وب اپلیکیشن فیلیمو را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
   • برای نصب اپلیکیشن فیلیمو سایت فیلیمو را روی مرورگر سافاری باز کنید.
   • 1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
   • 2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to home screen" را انتخاب کنید.
   • 3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.
   باشه
   از نوار پایین مراحل را شروع کنید!
   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.