بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   همه
   همه
   اکشن
   تاریخی | مذهبی
   عاشقانه
   خانوادگی
   مستند
   کمدی
   انیمیشن
   فیلم تئاتر
   علمی تخیلی
   وحشت
   تاک شو
   فیلم کوتاه
   دوبله ترکی
   کنسرت
   فقط HD
   مرتب‌سازی بر اساس
   زبان فیلم
   کشور سازنده

   سایمدانگ : خاطراتی از نور Saimdang, Memoir of Colors

   مناسب برای بالای 13 سال
   IMDB 7.8/10
   کارگردان: Lee Yong suk
   %90
   376 رای ثبت شده
   این فیلم را به لیست فیلم های نشان شده اضافه کنید. لیست فیلم‌های نشان شده شما
   • قسمت 1 %77.4
    %77.4
    11927 رای ثبت شده
    سایمدانگ : خاطراتی از نور - قسمت 1

    سریال کره ای جدید سایمدانگ با حضور لی یونگ آئه بازیگر نقش یانگوم در دو زمان حال و گذشته جریان دارد و لی یونگ آئه در دو شخصیت ایفای نقش میکند و داستان به این شکل آغاز میشود که پروفسور هنر سو جی یون که دفترچه خاطرات سایمدانگ را در ایتالیا پیدا کرده با خاطرات دفترچه همراه میشود و در تاریخ به عقب میرود و داستان زندگی پرافتخار و عاشقانه هنرمند نابغه ،شین سایمدانگ و لی گیوم در عصر چوسون را بررسی میکند...

   • قسمت 2 %88
    %88
    1462 رای ثبت شده
    سایمدانگ : خاطراتی از نور - قسمت 2

    سریال کره ای جدید سایمدانگ با حضور لی یونگ آئه بازیگر نقش یانگوم در دو زمان حال و گذشته جریان دارد و لی یونگ آئه در دو شخصیت ایفای نقش میکند و داستان به این شکل آغاز میشود که پروفسور هنر سو جی یون که دفترچه خاطرات سایمدانگ را در ایتالیا پیدا کرده با خاطرات دفترچه همراه میشود و در تاریخ به عقب میرود و داستان زندگی پرافتخار و عاشقانه هنرمند نابغه ،شین سایمدانگ و لی گیوم در عصر چوسون را بررسی میکند...

   • قسمت 3 %84.6
    %84.6
    1424 رای ثبت شده
    سایمدانگ : خاطراتی از نور - قسمت 3

    سریال کره ای جدید سایمدانگ با حضور لی یونگ آئه بازیگر نقش یانگوم در دو زمان حال و گذشته جریان دارد و لی یونگ آئه در دو شخصیت ایفای نقش میکند و داستان به این شکل آغاز میشود که پروفسور هنر سو جی یون که دفترچه خاطرات سایمدانگ را در ایتالیا پیدا کرده با خاطرات دفترچه همراه میشود و در تاریخ به عقب میرود و داستان زندگی پرافتخار و عاشقانه هنرمند نابغه ،شین سایمدانگ و لی گیوم در عصر چوسون را بررسی میکند...

   • قسمت 4 %89.6
    %89.6
    1062 رای ثبت شده
    سایمدانگ : خاطراتی از نور - قسمت 4

    سریال کره ای جدید سایمدانگ با حضور لی یونگ آئه بازیگر نقش یانگوم در دو زمان حال و گذشته جریان دارد و لی یونگ آئه در دو شخصیت ایفای نقش میکند و داستان به این شکل آغاز میشود که پروفسور هنر سو جی یون که دفترچه خاطرات سایمدانگ را در ایتالیا پیدا کرده با خاطرات دفترچه همراه میشود و در تاریخ به عقب میرود و داستان زندگی پرافتخار و عاشقانه هنرمند نابغه ،شین سایمدانگ و لی گیوم در عصر چوسون را بررسی میکند...

   • قسمت 5 %89.6
    %89.6
    772 رای ثبت شده
    سایمدانگ : خاطراتی از نور - قسمت 5

    سریال کره ای جدید سایمدانگ با حضور لی یونگ آئه بازیگر نقش یانگوم در دو زمان حال و گذشته جریان دارد و لی یونگ آئه در دو شخصیت ایفای نقش میکند و داستان به این شکل آغاز میشود که پروفسور هنر سو جی یون که دفترچه خاطرات سایمدانگ را در ایتالیا پیدا کرده با خاطرات دفترچه همراه میشود و در تاریخ به عقب میرود و داستان زندگی پرافتخار و عاشقانه هنرمند نابغه ،شین سایمدانگ و لی گیوم در عصر چوسون را بررسی میکند...

   • قسمت 6 %88
    %88
    1073 رای ثبت شده
    سایمدانگ : خاطراتی از نور - قسمت 6

    سریال کره ای جدید سایمدانگ با حضور لی یونگ آئه بازیگر نقش یانگوم در دو زمان حال و گذشته جریان دارد و لی یونگ آئه در دو شخصیت ایفای نقش میکند و داستان به این شکل آغاز میشود که پروفسور هنر سو جی یون که دفترچه خاطرات سایمدانگ را در ایتالیا پیدا کرده با خاطرات دفترچه همراه میشود و در تاریخ به عقب میرود و داستان زندگی پرافتخار و عاشقانه هنرمند نابغه ،شین سایمدانگ و لی گیوم در عصر چوسون را بررسی میکند...

   • قسمت 7 %91.2
    %91.2
    645 رای ثبت شده
    سایمدانگ : خاطراتی از نور - قسمت 7

    سریال کره ای جدید سایمدانگ با حضور لی یونگ آئه بازیگر نقش یانگوم در دو زمان حال و گذشته جریان دارد و لی یونگ آئه در دو شخصیت ایفای نقش میکند و داستان به این شکل آغاز میشود که پروفسور هنر سو جی یون که دفترچه خاطرات سایمدانگ را در ایتالیا پیدا کرده با خاطرات دفترچه همراه میشود و در تاریخ به عقب میرود و داستان زندگی پرافتخار و عاشقانه هنرمند نابغه ،شین سایمدانگ و لی گیوم در عصر چوسون را بررسی میکند...

   • قسمت 8 %91.6
    %91.6
    791 رای ثبت شده
    سایمدانگ : خاطراتی از نور - قسمت 8

    سریال کره ای جدید سایمدانگ با حضور لی یونگ آئه بازیگر نقش یانگوم در دو زمان حال و گذشته جریان دارد و لی یونگ آئه در دو شخصیت ایفای نقش میکند و داستان به این شکل آغاز میشود که پروفسور هنر سو جی یون که دفترچه خاطرات سایمدانگ را در ایتالیا پیدا کرده با خاطرات دفترچه همراه میشود و در تاریخ به عقب میرود و داستان زندگی پرافتخار و عاشقانه هنرمند نابغه ،شین سایمدانگ و لی گیوم در عصر چوسون را بررسی میکند...

   • قسمت 9 %89
    %89
    770 رای ثبت شده
    سایمدانگ : خاطراتی از نور - قسمت 9

    سریال کره ای جدید سایمدانگ با حضور لی یونگ آئه بازیگر نقش یانگوم در دو زمان حال و گذشته جریان دارد و لی یونگ آئه در دو شخصیت ایفای نقش میکند و داستان به این شکل آغاز میشود که پروفسور هنر سو جی یون که دفترچه خاطرات سایمدانگ را در ایتالیا پیدا کرده با خاطرات دفترچه همراه میشود و در تاریخ به عقب میرود و داستان زندگی پرافتخار و عاشقانه هنرمند نابغه ،شین سایمدانگ و لی گیوم در عصر چوسون را بررسی میکند...

   • قسمت 10 %92.6
    %92.6
    695 رای ثبت شده
    سایمدانگ : خاطراتی از نور - قسمت 10

    سریال کره ای جدید سایمدانگ با حضور لی یونگ آئه بازیگر نقش یانگوم در دو زمان حال و گذشته جریان دارد و لی یونگ آئه در دو شخصیت ایفای نقش میکند و داستان به این شکل آغاز میشود که پروفسور هنر سو جی یون که دفترچه خاطرات سایمدانگ را در ایتالیا پیدا کرده با خاطرات دفترچه همراه میشود و در تاریخ به عقب میرود و داستان زندگی پرافتخار و عاشقانه هنرمند نابغه ،شین سایمدانگ و لی گیوم در عصر چوسون را بررسی میکند...

   • قسمت 11 %91.2
    %91.2
    647 رای ثبت شده
    سایمدانگ : خاطراتی از نور - قسمت 11

    سریال کره ای جدید سایمدانگ با حضور لی یونگ آئه بازیگر نقش یانگوم در دو زمان حال و گذشته جریان دارد و لی یونگ آئه در دو شخصیت ایفای نقش میکند و داستان به این شکل آغاز میشود که پروفسور هنر سو جی یون که دفترچه خاطرات سایمدانگ را در ایتالیا پیدا کرده با خاطرات دفترچه همراه میشود و در تاریخ به عقب میرود و داستان زندگی پرافتخار و عاشقانه هنرمند نابغه ،شین سایمدانگ و لی گیوم در عصر چوسون را بررسی میکند...

   • قسمت 12 %87.8
    %87.8
    809 رای ثبت شده
    سایمدانگ : خاطراتی از نور - قسمت 12

    سریال کره ای جدید سایمدانگ با حضور لی یونگ آئه بازیگر نقش یانگوم در دو زمان حال و گذشته جریان دارد و لی یونگ آئه در دو شخصیت ایفای نقش میکند و داستان به این شکل آغاز میشود که پروفسور هنر سو جی یون که دفترچه خاطرات سایمدانگ را در ایتالیا پیدا کرده با خاطرات دفترچه همراه میشود و در تاریخ به عقب میرود و داستان زندگی پرافتخار و عاشقانه هنرمند نابغه ،شین سایمدانگ و لی گیوم در عصر چوسون را بررسی میکند...

   • قسمت 13 %90.6
    %90.6
    636 رای ثبت شده
    سایمدانگ : خاطراتی از نور - قسمت 13

    سریال کره ای جدید سایمدانگ با حضور لی یونگ آئه بازیگر نقش یانگوم در دو زمان حال و گذشته جریان دارد و لی یونگ آئه در دو شخصیت ایفای نقش میکند و داستان به این شکل آغاز میشود که پروفسور هنر سو جی یون که دفترچه خاطرات سایمدانگ را در ایتالیا پیدا کرده با خاطرات دفترچه همراه میشود و در تاریخ به عقب میرود و داستان زندگی پرافتخار و عاشقانه هنرمند نابغه ،شین سایمدانگ و لی گیوم در عصر چوسون را بررسی میکند...

   • قسمت 14 %91
    %91
    616 رای ثبت شده
    سایمدانگ : خاطراتی از نور - قسمت 14

    سریال کره ای جدید سایمدانگ با حضور لی یونگ آئه بازیگر نقش یانگوم در دو زمان حال و گذشته جریان دارد و لی یونگ آئه در دو شخصیت ایفای نقش میکند و داستان به این شکل آغاز میشود که پروفسور هنر سو جی یون که دفترچه خاطرات سایمدانگ را در ایتالیا پیدا کرده با خاطرات دفترچه همراه میشود و در تاریخ به عقب میرود و داستان زندگی پرافتخار و عاشقانه هنرمند نابغه ،شین سایمدانگ و لی گیوم در عصر چوسون را بررسی میکند...

   • قسمت 15 %90
    %90
    723 رای ثبت شده
    سایمدانگ : خاطراتی از نور - قسمت 15

    سریال کره ای جدید سایمدانگ با حضور لی یونگ آئه بازیگر نقش یانگوم در دو زمان حال و گذشته جریان دارد و لی یونگ آئه در دو شخصیت ایفای نقش میکند و داستان به این شکل آغاز میشود که پروفسور هنر سو جی یون که دفترچه خاطرات سایمدانگ را در ایتالیا پیدا کرده با خاطرات دفترچه همراه میشود و در تاریخ به عقب میرود و داستان زندگی پرافتخار و عاشقانه هنرمند نابغه ،شین سایمدانگ و لی گیوم در عصر چوسون را بررسی میکند...

   • قسمت 16 %92
    %92
    625 رای ثبت شده
    سایمدانگ : خاطراتی از نور - قسمت 16

    سریال کره ای جدید سایمدانگ با حضور لی یونگ آئه بازیگر نقش یانگوم در دو زمان حال و گذشته جریان دارد و لی یونگ آئه در دو شخصیت ایفای نقش میکند و داستان به این شکل آغاز میشود که پروفسور هنر سو جی یون که دفترچه خاطرات سایمدانگ را در ایتالیا پیدا کرده با خاطرات دفترچه همراه میشود و در تاریخ به عقب میرود و داستان زندگی پرافتخار و عاشقانه هنرمند نابغه ،شین سایمدانگ و لی گیوم در عصر چوسون را بررسی میکند...

   • قسمت 17 %89
    %89
    550 رای ثبت شده
    سایمدانگ : خاطراتی از نور - قسمت 17

    سریال کره ای جدید سایمدانگ با حضور لی یونگ آئه بازیگر نقش یانگوم در دو زمان حال و گذشته جریان دارد و لی یونگ آئه در دو شخصیت ایفای نقش میکند و داستان به این شکل آغاز میشود که پروفسور هنر سو جی یون که دفترچه خاطرات سایمدانگ را در ایتالیا پیدا کرده با خاطرات دفترچه همراه میشود و در تاریخ به عقب میرود و داستان زندگی پرافتخار و عاشقانه هنرمند نابغه ،شین سایمدانگ و لی گیوم در عصر چوسون را بررسی میکند...

   • قسمت 18 %92.4
    %92.4
    528 رای ثبت شده
    سایمدانگ : خاطراتی از نور - قسمت 18

    سریال کره ای جدید سایمدانگ با حضور لی یونگ آئه بازیگر نقش یانگوم در دو زمان حال و گذشته جریان دارد و لی یونگ آئه در دو شخصیت ایفای نقش میکند و داستان به این شکل آغاز میشود که پروفسور هنر سو جی یون که دفترچه خاطرات سایمدانگ را در ایتالیا پیدا کرده با خاطرات دفترچه همراه میشود و در تاریخ به عقب میرود و داستان زندگی پرافتخار و عاشقانه هنرمند نابغه ،شین سایمدانگ و لی گیوم در عصر چوسون را بررسی میکند...

   • قسمت 19 %92
    %92
    520 رای ثبت شده
    سایمدانگ : خاطراتی از نور - قسمت 19

    سریال کره ای جدید سایمدانگ با حضور لی یونگ آئه بازیگر نقش یانگوم در دو زمان حال و گذشته جریان دارد و لی یونگ آئه در دو شخصیت ایفای نقش میکند و داستان به این شکل آغاز میشود که پروفسور هنر سو جی یون که دفترچه خاطرات سایمدانگ را در ایتالیا پیدا کرده با خاطرات دفترچه همراه میشود و در تاریخ به عقب میرود و داستان زندگی پرافتخار و عاشقانه هنرمند نابغه ،شین سایمدانگ و لی گیوم در عصر چوسون را بررسی میکند...

   • قسمت 20 %90.4
    %90.4
    595 رای ثبت شده
    سایمدانگ : خاطراتی از نور - قسمت 20

    سریال کره ای جدید سایمدانگ با حضور لی یونگ آئه بازیگر نقش یانگوم در دو زمان حال و گذشته جریان دارد و لی یونگ آئه در دو شخصیت ایفای نقش میکند و داستان به این شکل آغاز میشود که پروفسور هنر سو جی یون که دفترچه خاطرات سایمدانگ را در ایتالیا پیدا کرده با خاطرات دفترچه همراه میشود و در تاریخ به عقب میرود و داستان زندگی پرافتخار و عاشقانه هنرمند نابغه ،شین سایمدانگ و لی گیوم در عصر چوسون را بررسی میکند...

   • قسمت 21 %92.2
    %92.2
    475 رای ثبت شده
    سایمدانگ : خاطراتی از نور - قسمت 21

    سریال کره ای جدید سایمدانگ با حضور لی یونگ آئه بازیگر نقش یانگوم در دو زمان حال و گذشته جریان دارد و لی یونگ آئه در دو شخصیت ایفای نقش میکند و داستان به این شکل آغاز میشود که پروفسور هنر سو جی یون که دفترچه خاطرات سایمدانگ را در ایتالیا پیدا کرده با خاطرات دفترچه همراه میشود و در تاریخ به عقب میرود و داستان زندگی پرافتخار و عاشقانه هنرمند نابغه ،شین سایمدانگ و لی گیوم در عصر چوسون را بررسی میکند...

   • قسمت 22 %90.4
    %90.4
    691 رای ثبت شده
    سایمدانگ : خاطراتی از نور - قسمت 22

    سریال کره ای جدید سایمدانگ با حضور لی یونگ آئه بازیگر نقش یانگوم در دو زمان حال و گذشته جریان دارد و لی یونگ آئه در دو شخصیت ایفای نقش میکند و داستان به این شکل آغاز میشود که پروفسور هنر سو جی یون که دفترچه خاطرات سایمدانگ را در ایتالیا پیدا کرده با خاطرات دفترچه همراه میشود و در تاریخ به عقب میرود و داستان زندگی پرافتخار و عاشقانه هنرمند نابغه ،شین سایمدانگ و لی گیوم در عصر چوسون را بررسی میکند...

   • قسمت 23 %91.6
    %91.6
    496 رای ثبت شده
    سایمدانگ : خاطراتی از نور - قسمت 23

    سریال کره ای جدید سایمدانگ با حضور لی یونگ آئه بازیگر نقش یانگوم در دو زمان حال و گذشته جریان دارد و لی یونگ آئه در دو شخصیت ایفای نقش میکند و داستان به این شکل آغاز میشود که پروفسور هنر سو جی یون که دفترچه خاطرات سایمدانگ را در ایتالیا پیدا کرده با خاطرات دفترچه همراه میشود و در تاریخ به عقب میرود و داستان زندگی پرافتخار و عاشقانه هنرمند نابغه ،شین سایمدانگ و لی گیوم در عصر چوسون را بررسی میکند...

   • قسمت 24 %93.6
    %93.6
    472 رای ثبت شده
    سایمدانگ : خاطراتی از نور - قسمت 24

    سریال کره ای جدید سایمدانگ با حضور لی یونگ آئه بازیگر نقش یانگوم در دو زمان حال و گذشته جریان دارد و لی یونگ آئه در دو شخصیت ایفای نقش میکند و داستان به این شکل آغاز میشود که پروفسور هنر سو جی یون که دفترچه خاطرات سایمدانگ را در ایتالیا پیدا کرده با خاطرات دفترچه همراه میشود و در تاریخ به عقب میرود و داستان زندگی پرافتخار و عاشقانه هنرمند نابغه ،شین سایمدانگ و لی گیوم در عصر چوسون را بررسی میکند...

   • قسمت 25 %91.4
    %91.4
    545 رای ثبت شده
    سایمدانگ : خاطراتی از نور - قسمت 25

    سریال کره ای جدید سایمدانگ با حضور لی یونگ آئه بازیگر نقش یانگوم در دو زمان حال و گذشته جریان دارد و لی یونگ آئه در دو شخصیت ایفای نقش میکند و داستان به این شکل آغاز میشود که پروفسور هنر سو جی یون که دفترچه خاطرات سایمدانگ را در ایتالیا پیدا کرده با خاطرات دفترچه همراه میشود و در تاریخ به عقب میرود و داستان زندگی پرافتخار و عاشقانه هنرمند نابغه ،شین سایمدانگ و لی گیوم در عصر چوسون را بررسی میکند...

   • قسمت 26 %94.6
    %94.6
    506 رای ثبت شده
    سایمدانگ : خاطراتی از نور - قسمت 26

    سریال کره ای جدید سایمدانگ با حضور لی یونگ آئه بازیگر نقش یانگوم در دو زمان حال و گذشته جریان دارد و لی یونگ آئه در دو شخصیت ایفای نقش میکند و داستان به این شکل آغاز میشود که پروفسور هنر سو جی یون که دفترچه خاطرات سایمدانگ را در ایتالیا پیدا کرده با خاطرات دفترچه همراه میشود و در تاریخ به عقب میرود و داستان زندگی پرافتخار و عاشقانه هنرمند نابغه ،شین سایمدانگ و لی گیوم در عصر چوسون را بررسی میکند...

   • قسمت 27 %93.8
    %93.8
    471 رای ثبت شده
    سایمدانگ : خاطراتی از نور - قسمت 27

    سریال کره ای جدید سایمدانگ با حضور لی یونگ آئه بازیگر نقش یانگوم در دو زمان حال و گذشته جریان دارد و لی یونگ آئه در دو شخصیت ایفای نقش میکند و داستان به این شکل آغاز میشود که پروفسور هنر سو جی یون که دفترچه خاطرات سایمدانگ را در ایتالیا پیدا کرده با خاطرات دفترچه همراه میشود و در تاریخ به عقب میرود و داستان زندگی پرافتخار و عاشقانه هنرمند نابغه ،شین سایمدانگ و لی گیوم در عصر چوسون را بررسی میکند...

   • قسمت 28 %93.8
    %93.8
    474 رای ثبت شده
    سایمدانگ : خاطراتی از نور - قسمت 28

    سریال کره ای جدید سایمدانگ با حضور لی یونگ آئه بازیگر نقش یانگوم در دو زمان حال و گذشته جریان دارد و لی یونگ آئه در دو شخصیت ایفای نقش میکند و داستان به این شکل آغاز میشود که پروفسور هنر سو جی یون که دفترچه خاطرات سایمدانگ را در ایتالیا پیدا کرده با خاطرات دفترچه همراه میشود و در تاریخ به عقب میرود و داستان زندگی پرافتخار و عاشقانه هنرمند نابغه ،شین سایمدانگ و لی گیوم در عصر چوسون را بررسی میکند...

   • قسمت 29 %90.6
    %90.6
    536 رای ثبت شده
    سایمدانگ : خاطراتی از نور - قسمت 29

    سریال کره ای جدید سایمدانگ با حضور لی یونگ آئه بازیگر نقش یانگوم در دو زمان حال و گذشته جریان دارد و لی یونگ آئه در دو شخصیت ایفای نقش میکند و داستان به این شکل آغاز میشود که پروفسور هنر سو جی یون که دفترچه خاطرات سایمدانگ را در ایتالیا پیدا کرده با خاطرات دفترچه همراه میشود و در تاریخ به عقب میرود و داستان زندگی پرافتخار و عاشقانه هنرمند نابغه ،شین سایمدانگ و لی گیوم در عصر چوسون را بررسی میکند...

   • قسمت 30 %91.8
    %91.8
    785 رای ثبت شده
    سایمدانگ : خاطراتی از نور - قسمت 30

    سریال کره ای جدید سایمدانگ با حضور لی یونگ آئه بازیگر نقش یانگوم در دو زمان حال و گذشته جریان دارد و لی یونگ آئه در دو شخصیت ایفای نقش میکند و داستان به این شکل آغاز میشود که پروفسور هنر سو جی یون که دفترچه خاطرات سایمدانگ را در ایتالیا پیدا کرده با خاطرات دفترچه همراه میشود و در تاریخ به عقب میرود و داستان زندگی پرافتخار و عاشقانه هنرمند نابغه ،شین سایمدانگ و لی گیوم در عصر چوسون را بررسی میکند...

   بازیگران فیلم سایمدانگ : خاطراتی از نور

   سایر عوامل فیلم سایمدانگ : خاطراتی از نور

   دیدگاه های فیلم سایمدانگ : خاطراتی از نور

   • m
    Michael Scofield ۴ بهمن ۱۳۹۶
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    تو رو خدا سریعتر دوبله بزارید خیلی دوست دارم ببینم سریال جانگ یونگ شیل رو هم دوبله بزارید هرکی دوس داره فیلیمو سریعتر بزاره لایک کنه
   • u
    ali ۷ بهمن ۱۳۹۶
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    فیلم کره ای بیشتر بزارید لطفا ممنون میشم
   • u
    mohammadreza daneshfard ۱۰ بهمن ۱۳۹۶
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    با سلام قسمت های بعدی کی میاد و زمان دقیق هر قسمت رو اعلام کنید
   • u
    melika azizkhani ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالیههههههههههه خیلی دوست داشتم با معنی اخرش خوب تموم شدش^^
   • a
    ARK4030 ۳۰ آذر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    خاطرات الحمرا رو بزااااااااارررررر :)
   • u
    فاطمه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    عشقش خیلی قشنگ بود
   • u
    catrina ۷ شهریور ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    چرا این تنها فیلم کره ای دوبله شده است اصلا فیلیمو از نظر من از هر فیلم یکی دوبله شده یکی نشده
   • a
    alimalekian68 ۳ شهریور ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    عالیه اما اگه فیلم کره ای بیشتر بذارید خیلی بهترم میشه.... ممنون
   • u
    Maryam ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    عالی بود عالی سبک متفاوتی داشت خصوصن کسایی که هنرمند یا به هنر علاقه دارند از دیدن این اثر لذت می برند بسیار الهام بخش تاثیرگذار و یچبه یاد ماندنی بود ...ممنون
   • u
    MAHDI ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    لطفن سریال های کره یی بلند پخش کنید مثل شاه گوانتو
   • u
    9121113186 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    خیلی خیلی دیدنش بی ارزشه فقط ھمین رو می تونم بگم
   • s
    sia ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    سریال عاشقان ماه و جانگ یونشیل و جواهری در قصر رو حتما بذارید لطفا فیلیمو سریال کره ای بیشتری بذار لطفااااااا
   • e
    encomy ۲ مرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    ,این سریال ماورای فوق العاده بود مرسی از دوبله هنرمندانه
   • s
    s.e.j ۲۸ تیر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    لطفا این فیلما رو دو زبانه بزارین ،من با دوبله ی فیلمای کمی تو حس داستان فرو میرم و متاسفانه این از اون دوبله های عالی که انتظارشو داشتم نبود،هیچی نمیتونه جایگزین صدای اصلی فیلم و شوخی های کلامی که مربوط به زبان اصلی فیلم هست بشه
   • u
    u_1962666 ۲۴ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    اگه میشه کمتر سانسور کنید
   • u
    u_1962666 ۲۴ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    اگه میشه سریال عاشقان ماه رو هم دوبله کنید
   • u
    shadmehr.fz ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    لطفا سریال نگهبان شب هم بزاین .
   • h
    hosein.khd ۱۵ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    خیلی عالی بود واقعا خیلی عالی بود پر از حس خوب پر از احساس زیبا و مطالب اموزده ، حتی در مقایسه با سریال شهرزاد ، این سریال عاشقانه زیباتری بود و حس های بهتری منتقل میکرد مرسی که این اثار خوب را دوبله میکنید با این کیفیت عالی متشکرم برای این انتخاب این فیلم ارزنده
   • u
    mahsa82 ۱۰ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    سلام خواهش میکنم سریال وارثان و فصل دو عاشقان ماهو بزارید لفطا:)
   • u
    u_3997024 ۵ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    همین 30 قسمت هست یا بیشتره؟
   • h
    hosein.khd ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    خیلی عالی پر از احساس خوب ... حس هیجان زیبایی عشق ... ممنون این سریال را دوبله کردید
   • h
    حسین ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
   • u
    محمد2792 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    میشه دونگی ایسان و... بزاررررررررررررین
   وب اپلیکیشن فیلیمو را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
   • برای نصب اپلیکیشن فیلیمو سایت فیلیمو را روی مرورگر سافاری باز کنید.
   • 1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
   • 2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to home screen" را انتخاب کنید.
   • 3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.
   باشه
   از نوار پایین مراحل را شروع کنید!
   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.