بهترین‌های بازیگر مکمل زن
امسال(1397)
?
نامشخص
نامشخص
اختتامیه جشنواره فجر و اعلام برندگان دوره 37‌ام،در تاریخ 22 بهمن برگزار خواهد شد.
1381
برنده نداشت
برای بازی در فیلم برنده نداشت
برنده نداشت
برای بازی در فیلم برنده نداشت
1377
احترام السادات حبیبیان
برای بازی در فیلم مصائب شیرین
احترام السادات حبیبیان
برای بازی در فیلم مصائب شیرین
تماشا کنید
1373
گلاب آدینه
برای بازی در فیلم روسری آبی
روسری آبی
گلاب آدینه
برای بازی در فیلم روسری آبی
1371
یاسمین ملک نصر
برای بازی در فیلم سارا
سارا
یاسمین ملک نصر
برای بازی در فیلم سارا
1366
آنیک شفرازیان
برای بازی در فیلم سرزمین آرزوها
سرزمین آرزوها
آنیک شفرازیان
برای بازی در فیلم سرزمین آرزوها
1362
برنده نداشت
برای بازی در فیلم برنده نداشت
برنده نداشت
برای بازی در فیلم برنده نداشت
1361
برنده نداشت
برای بازی در فیلم برنده نداشت
برنده نداشت
برای بازی در فیلم برنده نداشت