بهترین فیلم‌ها
امسال(1397)
?
نامشخص
نامشخص
اختتامیه جشنواره فجر و اعلام برندگان دوره 37‌ام،در تاریخ 22 بهمن برگزار خواهد شد.
1395
محمدحسین مهدویان
فیلم ماجرای نیمروز
محمدحسین مهدویان
فیلم ماجرای نیمروز
تماشا کنید
1394
محمدحسین مهدویان
فیلم ایستاده در غبار
محمدحسین مهدویان
فیلم ایستاده در غبار
تماشا کنید
1391
علی غفاری
فیلم استرداد
استرداد
علی غفاری
فیلم استرداد
1390
برنده نداشت
فیلم برنده نداشت
برنده نداشت
فیلم برنده نداشت
1389
مسعود کیمیایی
فیلم جرم
جرم
مسعود کیمیایی
فیلم جرم
1387
واروژ کریم مسیحی
فیلم تردید
واروژ کریم مسیحی
فیلم تردید
تماشا کنید
1385
محمد حسین لطیفی
فیلم روز سوم
روز سوم
محمد حسین لطیفی
فیلم روز سوم
1381
احمدرضا معتمدی
فیلم دیوانه از قفس پرید
دیوانه از قفس پرید
احمدرضا معتمدی
فیلم دیوانه از قفس پرید
1380
بهمن فرمان آرا
فیلم خانه‌ای روی آب
خانه‌ای روی آب
بهمن فرمان آرا
فیلم خانه‌ای روی آب
1378
بهمن فرمان آرا
فیلم بوی کافور، عطر یاس
بوی کافور، عطر یاس
بهمن فرمان آرا
فیلم بوی کافور، عطر یاس
1373
شهرام اسدی
فیلم روز واقعه
روز واقعه
شهرام اسدی
فیلم روز واقعه
1372
برنده نداشت
فیلم برنده نداشت
برنده نداشت
فیلم برنده نداشت
1370
علیرضا داودنژاد
فیلم نیاز
نیاز
علیرضا داودنژاد
فیلم نیاز
1366
سیف اله داد
فیلم کانی مانگا
کانی مانگا
سیف اله داد
فیلم کانی مانگا
1366
پوران درخشنده
فیلم پرنده کوچک خوشبختی
پوران درخشنده
فیلم پرنده کوچک خوشبختی
تماشا کنید
1365
رسول ملاقلی پور
فیلم پرواز در شب
پرواز در شب
رسول ملاقلی پور
فیلم پرواز در شب
1364
برنده نداشت
فیلم برنده نداشت
برنده نداشت
فیلم برنده نداشت
1363
حسن محمدزاده
فیلم مترسک
مترسک
حسن محمدزاده
فیلم مترسک
1362
برنده نداشت
فیلم برنده نداشت
برنده نداشت
فیلم برنده نداشت
1361
برنده نداشت
فیلم برنده نداشت
برنده نداشت
فیلم برنده نداشت