بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های Robert Burks

   مارنی
   88%
   7.1/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1964 - آمریکا - دوبله شده

   پرندگان
   84%
   7.7/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1963 - آمریکا - دوبله شده

   شمال از شمال غربی
   90%
   8.3/10

   اکشن - ماجراجویی

   1959 - آمریکا - دوبله شده

   سرگیجه
   93%
   8.3/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1958 - آمریکا - دوبله شده

   مرد عوضی
   86%
   7.4/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1956 - آمریکا - دوبله شده

   دردسر هری
   88%
   7.1/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1955 - آمریکا - دوبله شده

   من اعتراف میکنم
   94%
   7.3/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1953 - آمریکا - دوبله شده