بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های کوین فیگ

   فالکون و سرباز زمستان
   95%

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - آمریکا - چندزبانه

   شانگ چی و افسانه ده حلقه
   97%
   7.9/10

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - آمریکا - استرالیا

   مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست
   99%

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - آمریکا

   جاودانگان
   98%
   7.7/10

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - انگلیس - آمریکا

   بیوه سیاه
   93%
   6.8/10

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - آمریکا - دوبله شده

   وانداویژن
   89%
   7.9/10

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - آمریکا - چندزبانه

   انتقام جویان : پایان بازی
   97%
   8.4/10

   اکشن - علمی تخیلی

   2019 - آمریکا - دوبله شده

   کاپیتان مارول
   93%
   6.8/10

   اکشن - ماجراجویی

   2019 - آمریکا - چندزبانه

   مرد مورچه ای و زنبورک
   95%
   7.0/10

   علمی تخیلی

   2018 - آمریکا - دوبله شده

   انتقام جویان : جنگ ابدیت
   95%
   8.4/10

   اکشن - علمی تخیلی

   2018 - آمریکا - دوبله شده

   پلنگ سیاه
   94%
   7.3/10

   علمی تخیلی

   2018 - آمریکا - دوبله شده

   مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه
   93%
   7.4/10

   علمی تخیلی

   2017 - آمریکا - دوبله شده

   تور : رگناروک
   96%
   7.9/10

   اکشن - ماجراجویی

   2017 - آمریکا - چندزبانه

   محافظین کهکشان 2
   95%
   7.6/10

   علمی تخیلی

   2017 - آمریکا - انگلیس - دوبله شده

   دکتر استرینج
   96%
   7.5/10

   علمی تخیلی

   2016 - آمریکا - دوبله شده

   مرد مورچه ای
   93%
   7.3/10

   2015 - آمریکا - دوبله شده

   انتقام جویان: عصر التران
   95%
   7.3/10

   علمی تخیلی

   2015 - آمریکا - دوبله شده

   کاپیتان آمریکا: سرباز زمستان
   96%
   7.7/10

   اکشن - علمی تخیلی

   2014 - آمریکا - دوبله شده

   تور - جهان تیره
   94%
   6.8/10

   اکشن - علمی تخیلی

   2013 - آمریکا - زیرنویس دارد

   مرد آهنی 3
   96%
   7.1/10

   اکشن - ماجراجویی

   2013 - آمریکا - چین - دوبله شده

   انتقام جویان
   95%
   8.0/10

   اکشن - ماجراجویی

   2012 - آمریکا - دوبله شده

   کاپیتان آمریکا - اولین انتقام جو
   94%
   6.9/10

   اکشن - ماجراجویی

   2011 - آمریکا - دوبله شده

   تور
   95%
   7.0/10

   علمی تخیلی

   2011 - آمریکا - زیرنویس دارد

   مرد آهنی 2
   94%
   7.0/10

   اکشن - علمی تخیلی

   2010 - آمریکا - زیرنویس دارد

   هالک علیه تور
   82%
   7.0/10

   2009 - آمریکا - دوبله شده

   هالک علیه ولورین
   85%
   7.0/10

   انیمیشن - ماجراجویی

   2009 - آمریکا - دوبله شده

   هالک شگفت انگیز 2
   93%
   6.6/10

   علمی تخیلی

   2008 - آمریکا - دوبله شده

   مرد آهنی
   96%
   7.9/10

   اکشن - هیجان انگیز

   2008 - آمریکا - دوبله شده

   مردان ایکس : آخرین ایستادگی
   96%
   6.7/10

   اکشن - علمی تخیلی

   2006 - کانادا - زیرنویس دارد