بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های Jennifer Lawrence

   مسافران
   96%
   7.0/10

   عاشقانه - خانوادگی

   2016 - آمریکا - دوبله شده

   عطش مبارزه: زاغ مقلد بخش دوم
   93%
   6.5/10

   اکشن - ماجراجویی

   2015 - آمریکا - دوبله شده

   عطش مبارزه: زاغ مقلد بخش اول
   91%
   6.6/10

   اکشن - ماجراجویی

   2014 - آمریکا - دوبله شده

   عطش مبارزه: اشتعال
   93%
   7.5/10

   اکشن - ماجراجویی

   2013 - آمریکا - دوبله شده

   عطش مبارزه
   88%
   7.2/10

   اکشن - ماجراجویی

   2012 - آمریکا - دوبله شده