بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های Jason Statham

   مگ
   96%
   5.7/10

   اکشن - هیجان انگیز

   2018 - آمریکا - دوبله شده

   مکانیک: رستاخیز
   97%
   5.7/10

   اکشن - ماجراجویی

   2016 - آمریکا - فرانسه - دوبله شده

   برگ برنده
   90%
   5.6/10

   اکشن - هیجان انگیز

   2015 - آمریکا - دوبله شده

   بی مصرف ها 3
   96%
   6.1/10

   اکشن - ماجراجویی

   2014 - آمریکا - دوبله شده

   عملیات مخفی
   97%
   6.5/10

   اکشن - هیجان انگیز

   2013 - آمریکا - دوبله شده

   قاتل فراری
   91%
   6.2/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   2013 - آمریکا - انگلیس - دوبله شده

   بی مصرف ها 2
   97%
   6.6/10

   اکشن - ماجراجویی

   2012 - آمریکا - دوبله شده

   بلیتز
   91%
   6.2/10

   اکشن - هیجان انگیز

   2011 - انگلیس - فرانسه - دوبله شده

   بی مصرف ها 1
   96%
   6.5/10

   اکشن - ماجراجویی

   2010 - آمریکا - دوبله شده