بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های اوا ماری سنت

   بازگشت سوپرمن
   84%
   6.0/10

   اکشن - ماجراجویی

   2006 - آمریکا - دوبله شده

   بازگشت سوپرمن
   تایتانیک
   84%
   5.8/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1996 - آمریکا - دوبله شده

   تایتانیک
   جایزه بزرگ
   52%
   7.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1966 - آمریکا - دوبله شده

   جایزه بزرگ
   شمال از شمال غربی
   90%
   8.3/10

   اکشن - ماجراجویی

   1959 - آمریکا - دوبله شده

   شمال از شمال غربی
   در بارانداز
   91%
   8.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1954 - آمریکا - دوبله شده

   در بارانداز