بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های چارلی چاپلین

   دیکتاتور بزرگ
   95%
   8.4/10

   کمدی - اکشن

   1940 - آمریکا

   دیکتاتور بزرگ
   عصر جدید
   96%
   8.5/10

   کمدی - اکشن

   1936 - آمریکا

   عصر جدید
   چارلی چاپلین روز دریافت حقوق 2
   93%
   7.5/10

   کمدی - اکشن

   1922 - آمریکا - دوبله شده

   چارلی چاپلین روز دریافت حقوق 2
   چارلی چاپلین در طبقه بیکار
   94%
   7.3/10

   کمدی - اکشن

   1921 - آمریکا - دوبله شده

   چارلی چاپلین در طبقه بیکار
   چارلی چاپلین در خیابان آرام
   94%
   7.5/10

   کمدی - اکشن

   1917 - آمریکا - دوبله شده

   چارلی چاپلین در خیابان آرام
   چارلی چاپلین در سرآمد
   89%
   6.3/10

   کمدی - اکشن

   1914 - آمریکا - دوبله شده

   چارلی چاپلین در سرآمد
   چارلی چاپلین در روز شلوغ
   84%
   5.5/10

   کمدی - اکشن

   1914 - آمریکا - دوبله شده

   چارلی چاپلین در روز شلوغ
   چارلی چاپلین در ساختن یک زندگی
   82%
   5.5/10

   کمدی - اکشن

   1914 - آمریکا - دوبله شده

   چارلی چاپلین در ساختن یک زندگی