بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های Bernard Herrmann

   راننده تاکسی
   85%
   8.3/10

   اکشن - ماجراجویی

   1976 - آمریکا - دوبله شده

   مارنی
   88%
   7.1/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1964 - آمریکا - دوبله شده

   جیسون و آرگونات ها
   86%
   7.3/10

   اکشن - ماجراجویی

   1963 - آمریکا - دوبله شده

   روانی
   91%
   8.5/10

   وحشت - هیجان انگیز

   1960 - آمریکا - دوبله شده

   شمال از شمال غربی
   91%
   8.3/10

   اکشن - ماجراجویی

   1959 - آمریکا - دوبله شده

   سرگیجه
   93%
   8.3/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1958 - آمریکا - دوبله شده

   هفتمین سفر سند باد
   83%
   7.1/10

   اکشن - ماجراجویی

   1958 - انگلیس - دوبله شده

   مرد عوضی
   86%
   7.4/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1956 - آمریکا - دوبله شده

   دردسر هری
   88%
   7.1/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1955 - آمریکا - دوبله شده

   باغ شیطان
   87%
   6.7/10

   اکشن - ماجراجویی

   1954 - آمریکا - دوبله شده

   همشهری کین
   84%
   8.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1941 - آمریکا - دوبله شده