بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های حسین جعفریان

   سارا و آیدا
   83%
   4.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   آباجان
   93%
   6.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   دوئت
   47%
   7.1/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   فروشنده
   88%
   7.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   فروشنده (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   87%
   7.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   امتحان نهایی
   59%
   4.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران

   پنجاه قدم آخر
   87%

   اکشن - جنگی

   1392 - ایران

   کیفر
   89%
   6.0/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1388 - ایران

   حیران
   91%
   6.7/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1387 - ایران

   هفت دقیقه تا پاییز
   83%
   5.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1387 - ایران - زیرنویس دارد

   درباره الی (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   87%
   8.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1387 - ایران - زیرنویس دارد

   درباره الی
   90%
   8.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1387 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   دیوار
   95%
   5.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1386 - ایران

   بچه های ابدی
   90%

   خانوادگی - اجتماعی

   1385 - ایران

   چهارشنبه سوری
   89%
   7.7/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1384 - ایران - زیرنویس دارد

   عصر جمعه (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   78%
   6.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1384 - ایران - زیرنویس دارد

   عصر جمعه
   85%
   6.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1384 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   یک شب
   72%
   5.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1383 - ایران

   شب یلدا
   85%
   7.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1380 - ایران

   خاکستری
   86%
   4.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1379 - ایران

   زیر پوست شهر
   94%
   7.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1379 - ایران - زیرنویس دارد

   نسل سوخته
   72%
   6.4/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1378 - ایران

   دو زن
   96%
   6.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1377 - ایران

   نرگس
   89%
   6.9/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1370 - ایران