بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های بابک حمیدیان

   مسخره باز
   68%
   6.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   سرو زیر آب
   93%
   5.8/10

   اکشن - جنگی

   1397 - ایران

   مسخره باز (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   68%
   6.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   مصادره
   85%
   4.8/10

   کمدی - خانوادگی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   عالیجناب
   86%
   5.6/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1396 - ایران

   به وقت شام (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   92%
   5.4/10

   اکشن - جنگی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به وقت شام : مخصوص ناشنوایان
   87%
   5.4/10

   اکشن - جنگی

   1396 - ایران

   معکوس
   77%
   5.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   سال دوم دانشکده من
   80%

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   به وقت شام
   89%
   5.4/10

   اکشن - جنگی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   جشن دلتنگی
   81%
   5.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران

   معکوس (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   81%
   5.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   هیهات
   81%

   تاریخی

   1395 - ایران

   نیم رخ ها
   73%
   5.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران

   خرگیوش
   59%
   4.4/10

   کمدی - خانوادگی

   1395 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   شماره 17 سهیلا
   70%
   5.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران

   بادیگارد
   92%
   6.1/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   سیانور
   89%
   5.8/10

   تاریخی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   بادیگارد (باز زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   89%
   6.1/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   روباه
   91%
   4.3/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1393 - ایران

   شکاف
   87%
   5.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1393 - ایران - زیرنویس دارد

   عروس برفی
   78%

   اکشن - پلیسی معمایی

   1393 - ایران

   مرگ ماهی
   75%
   4.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1393 - ایران - زیرنویس دارد

   پنجاه قدم آخر
   87%

   اکشن - جنگی

   1392 - ایران

   تنها در چند دقیقه سکوت
   53%
   4.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1392 - ایران

   با دیگران
   71%
   5.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1392 - ایران

   هیس دخترها فریاد نمی زنند
   96%
   7.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1392 - ایران

   درخت بلوط
   70%

   فیلم تئاتر

   1391 - ایران

   آمدیم نبودید رفتیم
   69%

   فیلم تئاتر - خانوادگی

   1391 - ایران

   مرثیه ای برای کتاب سوزی ها
   65%

   فیلم تئاتر

   1390 - ایران

   اسب حیوان نجیبی است
   75%
   6.7/10

   کمدی - خانوادگی

   1389 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   خاک آشنا
   87%
   6.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1388 - ایران

   بی پولی
   89%
   6.4/10

   کمدی - خانوادگی

   1386 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   خدا نزدیک است
   91%

   1385 - ایران

   طبل بزرگ زیر پای چپ
   75%

   تاریخی

   1383 - ایران