بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های امین تارخ

   بوی خون
   85%

   مستند - اجتماعی

   1399 - ایران

   آقازاده (مخصوص ناشنوایان)
   85%

   خانوادگی - عاشقانه

   1398 - ایران

   آقازاده
   90%

   خانوادگی - عاشقانه

   1398 - ایران

   به همراه نسخه ناشنوایان

   پشت دیوار سکوت
   85%
   5.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   بی مکان، بی زمان
   72%

   مستند - بیوگرافی

   1389 - ایران

   باغ قرمز
   76%

   خانوادگی - اجتماعی

   1388 - ایران

   ساعت ۲۵
   87%

   خانوادگی - اجتماعی

   1385 - ایران

   پا برهنه در بهشت
   83%
   6.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1384 - ایران

   پرونده هاوانا
   80%
   5.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1384 - ایران

   رازها
   77%
   4.1/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1383 - ایران

   توطئه
   69%

   خانوادگی - اجتماعی

   1374 - ایران

   آرزوی بزرگ
   77%

   خانوادگی - اجتماعی

   1373 - ایران

   شقایق
   85%

   خانوادگی - اجتماعی

   1370 - ایران

   مادر
   97%
   8.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1368 - ایران - زیرنویس دارد

   پرنده کوچک خوشبختی
   89%
   6.5/10

   خانوادگی - کودک

   1366 - ایران