بستن
تاریخچه جستجو
   • u
    ۲۷ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    فیلم بسیار خوبی بود عالی

   • u
    ۱۹ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیه و رومانتیک /خدا از اینا نصیب همه. بکنه

   • u
    ۱۸ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خوب بود

   • u
    ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    ۱۰ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    ۱۰ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    من خیلی دوست داشتم و چندین بارتماشاش کردم

   • u
    ۱۰ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی خوب بود ممنون

   • u
    ۹ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۳ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بد نبود

   • u
    ۱ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خوب

   • u
    ۱۹ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالیهییییییییییییی

   • u
    ۱۷ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    موضوع جالبی داشت

   • u
    ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۱۸ بهمن ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    باهال بود

   • u
    ۱۳ بهمن ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالی بود😍😍😍😄😄

   • u
    ۱۶ دی ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    خوب بود.

   • u
    ۲۸ آبان ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالی بود 🥳🥳🥳😆😆😁😁😄😄😊😌😙😗😘🥰😇😍

   • u
    ۲۸ آبان ۱۳۹۸
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    عالی بود 🥳🥳😋😋😆😆😊😊☺️☺️

   • u
    ۲۶ آبان ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    بهترین فیلمی ک دیدم فوق العادست با این قدمیه فیلم عالیست هزار تا ستار کمه 😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😌😚😌😚😌😗😌😚😌😚😋😋

   • u
    anahita.m ۲۴ مهر ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    ۱۲ مهر ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    فیلمش قشنگ بود