بستن
تاریخچه جستجو
    • قسمت 1و2
     رایگان
     %84.2
     %84.2 (131)

     پرسی به طور تصادفی قلعه برفی پترا را خراب کرد.

     دانلود فصل 1 قسمت 1
    • قسمت 3و4 %84.2
     %84.2 (91)

     اکسل معتقد است که می تواند بسته بندی را خودش بتنهایی انجام دهد.

     دانلود فصل 1 قسمت 2
    • قسمت 5و6 %85.2
     %85.2 (76)

     سوکی در حالی که با دوستانش در قایق پارویی خود قایقرانی می کرد، سعی می کند مثل کاپیتان رفتار کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 3
    • قسمت 7و8 %87.6
     %87.6 (45)

     اکسل یک شبدر چهار برگ دارد که به اعتقاد او به همین دلیل است که در ورزش همیشه شانس می اورد.

     دانلود فصل 1 قسمت 4
    • قسمت 9و10 %89.4
     %89.4 (60)

     پیک ویک برای رانندگی با قطار به دوستان خود احتیاج دارد.

     دانلود فصل 1 قسمت 5
    • قسمت 11و12 %74.6
     %74.6 (60)

     دو خانم به جزیره می آیند تا میوه ها را برای یک مهمانی جمع کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 6
    • قسمت 13و14 %89.6
     %89.6 (395)

     پیک ویک تصمیم به نواختن سازهای موسیقی می گیرد.

     دانلود فصل 1 قسمت 7