بستن
تاریخچه جستجو
    • جشنواره فجر 98 : قسمت 1 %75.8
     %75.8 (228)

     در این برنامه همایون اسعدیان به گفتگو با عوامل و کارگردانان فیلم های روز اول سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر می پردازد....

     دانلود فصل 5 قسمت 1
    • جشنواره فجر 98 : قسمت 2 %73.4
     %73.4 (63)

     در این برنامه همایون اسعدیان به گفتگو با عوامل و کارگردانان فیلم های روز دوم سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر می پردازد....

     دانلود فصل 5 قسمت 2
    • جشنواره فجر 98 : قسمت 3 %78.8
     %78.8 (68)

     در این برنامه همایون اسعدیان به گفتگو با عوامل و کارگردانان فیلم های روز سوم سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر می پردازد....

     دانلود فصل 5 قسمت 3
    • جشنواره فجر 98 : قسمت 4 %80
     %80 (52)

     در این برنامه همایون اسعدیان به گفتگو با عوامل و کارگردانان فیلم های روز چهارم ، سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر می پردازد....

     دانلود فصل 5 قسمت 4
    • جشنواره فجر 98 : قسمت 5 %78.8
     %78.8 (49)

     در این برنامه همایون اسعدیان به گفتگو با عوامل و کارگردانان فیلم های روز پنجم ، سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر می پردازد....

     دانلود فصل 5 قسمت 5
    • جشنواره فجر 98 : قسمت 6 %76.6
     %76.6 (82)

     در این برنامه همایون اسعدیان به گفتگو با عوامل و کارگردانان فیلم های روز ششم ، سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر می پردازد....

     دانلود فصل 5 قسمت 6
    • جشنواره فجر 98 : قسمت 7 %78.8
     %78.8 (53)

     در این برنامه همایون اسعدیان به گفتگو با عوامل و کارگردانان فیلم های روز هفتم ، سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر می پردازد....

     دانلود فصل 5 قسمت 7
    • جشنواره فجر 98 : قسمت 8 %67.2
     %67.2 (66)

     در این برنامه همایون اسعدیان به گفتگو با عوامل و کارگردانان فیلم های روز هشتم ، سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر می پردازد....

     دانلود فصل 5 قسمت 8
    • جشنواره فجر 98 : قسمت 9 %68.4
     %68.4 (43)

     در این برنامه همایون اسعدیان به گفتگو با عوامل و کارگردانان فیلم های روز نهم ، سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر می پردازد....

     دانلود فصل 5 قسمت 9
    • جشنواره فجر 98 : قسمت 10 %70.4
     %70.4 (65)

     آخرین قسمت از کافه آپارات ویژه جشنواره فیلم فجر، در قسمت اول برنامه همایون اسعدیان و فرشته طائرپور درباره اتفاقات و حواشی داوری و مراسم اختتامیه جشنواره فجر از جمله غیبت عوامل فیلم روز صفر گفتگو می کنند، در قسمت دوم آقای علی آشتیانی پور (مدیر آرا مردمی جشنواره فجر) علاوه بر بررسی حواشی مطرح شده در مورد آرا مردمی برای اولین بار آرا سه فیلم برتر را اعلام می کند، و در قسمت سوم به تمام حواشی سیمرغ ها پرداخته شده و بصورت ویژه با طناز طباطبایی به عنوان برنده سیمرغ مکمل زن گفتگوی تلفنی انجام می شود.

     دانلود فصل 5 قسمت 10