بستن
تاریخچه جستجو
    • فصل 3 قسمت 1
     رایگان
     %92.2
     %92.2 (62)

     جان هنگام فرار ، به یك جاده خاکی برخورد می كند. کوین در پی دیدار اعترافی خود با مارکو ، مجبور است از یک شخصیت خاصی کمک بگیرد.

     دانلود فصل 3 قسمت 1
    • فصل 3 قسمت 2 %97.8
     %97.8 (37)

     بالاخره کوین با تلفن خود به جان می رسد. در حالی که کوین و روی، سناریوی قابل قبول را تنظیم می کنند ، همه چیز اشتباه می شود.

     دانلود فصل 3 قسمت 2
    • فصل 3 قسمت 3 %95.8
     %95.8 (39)

     جان سعی می کند اریک را قبل از پلیس پیدا کند.

     دانلود فصل 3 قسمت 3
    • فصل 3 قسمت 4 %95.2
     %95.2 (33)

     کوین و بیل پدر و مادر می شوند. جان هنگامی که روی از کوین می خواهد نامه ای را برای حمایت از دادخواست اریک برای حضور در مراسم تشییع جنازه مادرش امضا کند ، مشکوک می شود.

     دانلود فصل 3 قسمت 4
    • فصل 3 قسمت 5 %95.2
     %95.2 (34)

     ریبرن سعی می کند با دیازها توافق کند. اریک تصمیم به شرکت در دادگاه می گیرد.

     دانلود فصل 3 قسمت 5
    • فصل 3 قسمت 6 %89.6
     %89.6 (31)

     در روز شهائت دادن جان در دادگاه، او مطالبی از گذشته به یاد می آورد.

     دانلود فصل 3 قسمت 6
    • فصل 3 قسمت 7 %96
     %96 (40)

     کوین موضع شاهد را می گیرد. جان، مگ را پایین می آورد.

     دانلود فصل 3 قسمت 7
    • فصل 3 قسمت 8 %100
     %100 (38)

     کوین خود را در کنار سر کوبایی ها پیدا می کند.

     دانلود فصل 3 قسمت 8
    • فصل 3 قسمت 9 %94.8
     %94.8 (31)

     جان آشفته خود را در بیمارستان می بیند و یک سری برخوردهای سورئال را تجربه می کند که گذشته را با حال ذوب می کند.

     دانلود فصل 3 قسمت 9
    • فصل 3 قسمت 10 %86.8
     %86.8 (115)

     کوین می آموزد که یکی از کوبایی ها کسی نیست که ادعا می کند. سالی خبرهای مخرب می گیرد.

     دانلود فصل 3 قسمت 10