بستن
تاریخچه جستجو
    • فصل 2 قسمت 1
     رایگان
     %94.6
     %94.6 (59)

     مگ متوجه می شود که پدرش سا ها رازی را از خانواده مخفی می کرده ...

     دانلود فصل 2 قسمت 1
    • فصل 2 قسمت 2 %92.2
     %92.2 (41)

     جان تصمیم می گیرد که برای کلانتر شدن اقدام کند.کوین کوین فرصتی جهت در آمد زایی پیدا م کند.سالی در مورد نولان می آموزد

     دانلود فصل 2 قسمت 2
    • فصل 2 قسمت 3 %93.8
     %93.8 (39)

     معامله اول کوین بدون عالی پیش می رود اما در معامله دوم ضرر زیادی می کند. جان به دنبال مجبور کردن لوری برای پیشنهاد دادخواست اریک به پلیس است.

     دانلود فصل 2 قسمت 3
    • فصل 2 قسمت 4 %89.4
     %89.4 (58)

     سالی بازدید کننده از گذشته پیدا می کند.جان برای کمک به لوری دودل می شود.

     دانلود فصل 2 قسمت 4
    • فصل 2 قسمت 5 %91.2
     %91.2 (64)

     شریک قدیمی دنی در جنایت میامی مشخص می شود.سرمایه گذاری با گیلبرت با یک شرطب بودجه کمپین جان را تأمین کند ،  

     دانلود فصل 2 قسمت 5
    • فصل 2 قسمت 6 %100
     %100 (32)

     ایوا اسرار خانوادگی را برای جانی فاش می کند. اوزی همچنان جان را تحریک می کند.

     دانلود فصل 2 قسمت 6
    • فصل 2 قسمت 7 %97.8
     %97.8 (36)

     با اصرار آگوایر ، مارکو کوین از مگ در مورد چارچوب زمانی در پی قتل در ریف این سوال می کند. دایانا به یک واقعیت وحشتناک می رسد

     دانلود فصل 2 قسمت 7
    • فصل 2 قسمت 8 %100
     %100 (32)

     کوین یک راه حل ممکن برای مشکلات مالی خود پیدا می کند. مارکو توضیحات مگ را در مورد رفتار مشکوکش بررسی می کند. سالی به حوا یک پیشنهاد ارائه می دهد.

     دانلود فصل 2 قسمت 8
    • فصل 2 قسمت 9 %100
     %100 (30)

     جان شواهدی پیدا می کند که بهانه ها را رد می کند. اریک اظهاراتی می کند که توجه مارکو را به خود جلب می کند. مگ باید تصمیم بگیرد از چه کسی حمایت کند: مارکو یا خانواده اش.

     دانلود فصل 2 قسمت 9
    • فصل 2 قسمت 10 %94.8
     %94.8 (31)

     مارکو برای به دست آوردن مصونیت تلاش می کند. نولان ملاقات رابرت را به یاد می آورد. مگ و کوین با جان روبرو می شوند که فردی را تعقیب می کند که می تواند سرنوشت را تغییر دهد.

     دانلود فصل 2 قسمت 10