بستن
تاریخچه جستجو
    • فصل 1 قسمت 1
     رایگان
     %89.4
     %89.4 (181)

     مشکل از جایی شروع می شود که پسر بزرگ خانواده ریبرن برای 45 سالگی تاسیس هتل خانواگی که دارند به فلوریدا بازمی گردد و....

     دانلود فصل 1 قسمت 1
    • فصل 1 قسمت 2 %91
     %91 (152)

     حادثه ای باعث می شود تا مشکلات و زخم های قدیمی خانواده ریبرن سر باز کند و دنی، پسر بزرگ خانواده باعث پیچیده تر شدن شرایط می شود....

     دانلود فصل 1 قسمت 2
    • فصل 1 قسمت 3 %94.4
     %94.4 (74)

     با شرایط نامشخص رابرت ، دنی در مورد ماندن در ایسلامورادا تجدید نظر می کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 3
    • فصل 1 قسمت 4 %93.8
     %93.8 (58)

     خانواده با نقش جدید دنی در مسافرخانه کنار می آید. جان و مارکو قایق سوخته ای را کشف می کنند که مربوط به پرونده قتل آنها است.

     دانلود فصل 1 قسمت 4
    • فصل 1 قسمت 5 %95.8
     %95.8 (61)

     یک تراژدی ناگهانی خاندان رایبرن را به هم می ریزد. جان به هنگام جستجو درباره ی شواهد پرونده با مسائل عجیبی درباره ی گذشته ی خانواده مواجه می شود .

     دانلود فصل 1 قسمت 5
    • فصل 1 قسمت 6 %96
     %96 (61)

     جان می خواهد دنی را در خانواده نگه دارد اما دنی حقیقت وحشتناکی را درباره گذشته می فهمد. مگ مشتری جدیدی پیدا می کند و زندگی شخصی کوین دستخوش تغییراتی می شود .

     دانلود فصل 1 قسمت 6
    • فصل 1 قسمت 7 %91.6
     %91.6 (59)

     جان و مارکو در تحقیقاتشان جلو می روند . مگ تمام تلاشش را برای کمک کردن به کارلوس می کند .

     دانلود فصل 1 قسمت 7
    • فصل 1 قسمت 8 %92.4
     %92.4 (45)

     کوین بعد از اینکه مورد سرقت قرار می گیرد در خانه سالی به هوش می آید . دنی و کارلوس وارد یک معامله می شوند. جان و مارکو هویت دختر مقتول را شناسایی می کنند .

     دانلود فصل 1 قسمت 8
    • فصل 1 قسمت 9 %93.8
     %93.8 (48)

     دی درگیر پرونده ی قتل جان می شود. درگیری میان مگ و دنی بالا می گیرد.

     دانلود فصل 1 قسمت 9
    • فصل 1 قسمت 10 %97.8
     %97.8 (45)

     همچنان که مگ و سالی برای ازدواج برنامه ریزی می کنند ، تحقیقات جان و مارکو آنها را به مسیر دنی نزدیک می کند .

     دانلود فصل 1 قسمت 10
    • فصل 1 قسمت 11 %94.6
     %94.6 (45)

     بعد از آنکه جان با کارلوس در مورد رفتار غیرقانونی دنی برخورد می کنند .جان و کوین و مگ به دنبال طرح و نقشه ای برای نجات خانواده اند.

     دانلود فصل 1 قسمت 11
    • فصل 1 قسمت 12 %94.4
     %94.4 (50)

     مشکلات گذشته و حال دنی تبدبل به تهدیدی برای ریبورن شده و این ماجراها در حالی است که سالی در برابر خانواده اش می ایستد .

     دانلود فصل 1 قسمت 12
    • فصل 1 قسمت 13 %93.6
     %93.6 (73)

     جان ، کوین و مگ سعی می کنند زندگی شان به نظم سابق برگردد، همچنان که خانواده هم یا حقایقی درباره ی دنی کنار آمده است .

     دانلود فصل 1 قسمت 13