بستن
تاریخچه جستجو
   استان
   شهر
   تخفیف
   آذربایجان شرقی
   آبش احمد
   40%
   آذربایجان شرقی
   آچاچی
   40%
   آذربایجان شرقی
   آذرشهر
   40%
   آذربایجان شرقی
   اسکو
   40%
   آذربایجان شرقی
   آقکند
   40%
   آذربایجان شرقی
   ایلخچی
   40%
   آذربایجان شرقی
   یامچی
   50%
   آذربایجان شرقی
   اهر
   40%
   آذربایجان شرقی
   باسمنج
   50%
   آذربایجان شرقی
   بخشایش
   50%
   آذربایجان شرقی
   بستان آباد
   40%
   آذربایجان شرقی
   بناب
   40%
   آذربایجان شرقی
   بناب مرند
   50%
   آذربایجان شرقی
   ترک
   40%
   آذربایجان شرقی
   ترکمانچای
   40%
   آذربایجان شرقی
   تسوج
   50%
   آذربایجان شرقی
   تیکمه داش
   50%
   آذربایجان شرقی
   تیمورلو
   40%
   آذربایجان شرقی
   جلفا
   30%
   آذربایجان شرقی
   جوان قلعه
   50%
   آذربایجان شرقی
   خاروانا
   40%
   آذربایجان شرقی
   خامنه
   40%
   آذربایجان شرقی
   خداجو
   50%
   آذربایجان شرقی
   خسروشهر
   40%
   آذربایجان شرقی
   خمارلو
   50%
   آذربایجان شرقی
   خواجه
   40%
   آذربایجان شرقی
   دوزدوزان
   40%
   آذربایجان شرقی
   زرنق
   40%
   آذربایجان شرقی
   زنوز
   50%
   آذربایجان شرقی
   سراب
   40%
   آذربایجان شرقی
   سردرود
   40%
   آذربایجان شرقی
   سیس
   50%
   آذربایجان شرقی
   سیه رود
   40%
   آذربایجان شرقی
   شبستر
   40%
   آذربایجان شرقی
   شربیان
   50%
   آذربایجان شرقی
   شرفخانه
   50%
   آذربایجان شرقی
   شندآباد
   50%
   آذربایجان شرقی
   شهر جدید سهند
   40%
   آذربایجان شرقی
   صوفیان
   50%
   آذربایجان شرقی
   عجب شیر
   50%
   آذربایجان شرقی
   قره آغاج
   40%
   آذربایجان شرقی
   کشکسرای
   50%
   آذربایجان شرقی
   کلیبر
   40%
   آذربایجان شرقی
   کلوانق
   50%
   آذربایجان شرقی
   کوزه کنان
   50%
   آذربایجان شرقی
   گوگان
   40%
   آذربایجان شرقی
   لیلان
   50%
   آذربایجان شرقی
   میانه
   30%
   آذربایجان شرقی
   مبارک شهر
   50%
   آذربایجان شرقی
   مراغه
   50%
   آذربایجان شرقی
   مرند
   50%
   آذربایجان شرقی
   ملکان
   50%
   آذربایجان شرقی
   ممقان
   40%
   آذربایجان شرقی
   مهربان
   40%
   آذربایجان شرقی
   نظرکهریزی
   40%
   آذربایجان شرقی
   هادی شهر
   50%
   آذربایجان شرقی
   هریس
   40%
   آذربایجان شرقی
   هشترود
   40%
   آذربایجان شرقی
   هوراند
   40%
   آذربایجان شرقی
   وایقان
   50%
   آذربایجان شرقی
   ورزقان
   40%
   آذربایجان غربی
   ارومیه
   30%
   آذربایجان غربی
   اشنویه
   50%
   آذربایجان غربی
   آواجیق
   40%
   آذربایجان غربی
   ایواوغلی
   40%
   آذربایجان غربی
   باروق
   50%
   آذربایجان غربی
   بازرگان
   40%
   آذربایجان غربی
   بوکان
   50%
   آذربایجان غربی
   پیرانشهر
   40%
   آذربایجان غربی
   پلدشت
   30%
   آذربایجان غربی
   تازه شهر
   50%
   آذربایجان غربی
   تکاب
   50%
   آذربایجان غربی
   چهاربرج
   50%
   آذربایجان غربی
   حاجیلار
   40%
   آذربایجان غربی
   خلیفان
   50%
   آذربایجان غربی
   خوی
   40%
   آذربایجان غربی
   دیزج دیز
   40%
   آذربایجان غربی
   ربط
   50%
   آذربایجان غربی
   زرآباد
   40%
   آذربایجان غربی
   سردشت
   50%
   آذربایجان غربی
   سرو
   40%
   آذربایجان غربی
   سلماس
   50%
   آذربایجان غربی
   سیلوانه
   50%
   آذربایجان غربی
   سیمینه
   50%
   آذربایجان غربی
   سیه چشمه
   40%
   آذربایجان غربی
   شاهین دژ
   50%
   آذربایجان غربی
   شوط
   50%
   آذربایجان غربی
   فیرورق
   40%
   آذربایجان غربی
   قره ضیاءالدین
   40%
   آذربایجان غربی
   قطور
   50%
   آذربایجان غربی
   قوشچی
   50%
   آذربایجان غربی
   کشاورز
   50%
   آذربایجان غربی
   گردکشانه
   40%
   آذربایجان غربی
   گوگ تپه
   40%
   آذربایجان غربی
   ماکو
   30%
   آذربایجان غربی
   میاندوآب
   50%
   آذربایجان غربی
   محمدیار
   40%
   آذربایجان غربی
   محمودآباد
   50%
   آذربایجان غربی
   میرآباد
   50%
   آذربایجان غربی
   مرگنلر
   50%
   آذربایجان غربی
   مهاباد
   40%
   آذربایجان غربی
   نازک علیا
   50%
   آذربایجان غربی
   نالوس
   50%
   آذربایجان غربی
   نقده
   40%
   آذربایجان غربی
   نوشین
   40%
   آذربایجان غربی
   یولاگلدی
   50%
   اردبیل
   آبی بیگلو
   40%
   اردبیل
   اردبیل
   40%
   اردبیل
   ایردموسی
   40%
   اردبیل
   اسلام آباد
   40%
   اردبیل
   اصلاندوز
   40%
   اردبیل
   بیله سوار
   40%
   اردبیل
   پارس آباد
   40%
   اردبیل
   تازه کند
   40%
   اردبیل
   تازه کندانگوت
   50%
   اردبیل
   ثمرین
   40%
   اردبیل
   جعفرآباد
   40%
   اردبیل
   خلخال
   40%
   اردبیل
   رضی
   40%
   اردبیل
   زهرا
   50%
   اردبیل
   سرعین
   40%
   اردبیل
   عنبران
   40%
   اردبیل
   فخرآباد
   50%
   اردبیل
   قصابه
   50%
   اردبیل
   کلور
   40%
   اردبیل
   کوراییم
   40%
   اردبیل
   گرمی
   50%
   اردبیل
   گیوی
   40%
   اردبیل
   لاهرود
   50%
   اردبیل
   مرادلو
   50%
   اردبیل
   مشگین شهر
   50%
   اردبیل
   نیر
   40%
   اردبیل
   نمین
   40%
   اردبیل
   هیر
   40%
   اردبیل
   هشتجین
   40%
   اصفهان
   ابریشم
   40%
   اصفهان
   ابوزیدآباد
   40%
   اصفهان
   آران و بیدگل
   40%
   اصفهان
   اردستان
   50%
   اصفهان
   اژیه
   40%
   اصفهان
   اصغرآباد
   40%
   اصفهان
   افوس
   50%
   اصفهان
   ایمانشهر
   40%
   اصفهان
   انارک
   40%
   اصفهان
   بادرود
   40%
   اصفهان
   باغ بهادران
   40%
   اصفهان
   باغشاد
   40%
   اصفهان
   بافران
   40%
   اصفهان
   برزک
   40%
   اصفهان
   برف انبار
   50%
   اصفهان
   بهاران شهر
   40%
   اصفهان
   بهارستان
   40%
   اصفهان
   بوئین و میاندشت
   50%
   اصفهان
   پیربکران
   40%
   اصفهان
   تیران
   40%
   اصفهان
   تودشک
   40%
   اصفهان
   جندق
   50%
   اصفهان
   جوزدان
   40%
   اصفهان
   جوشقان قالی
   40%
   اصفهان
   چادگان
   50%
   اصفهان
   چرمهین
   40%
   اصفهان
   چمگردان
   40%
   اصفهان
   حبیب آباد
   40%
   اصفهان
   حسن آباد
   40%
   اصفهان
   حنا
   40%
   اصفهان
   خالدآباد
   40%
   اصفهان
   خمینی شهر
   40%
   اصفهان
   خوانسار
   30%
   اصفهان
   خور
   50%
   اصفهان
   خورزوق
   40%
   اصفهان
   داران
   40%
   اصفهان
   دامنه
   40%
   اصفهان
   درچه پیاز
   40%
   اصفهان
   دیزیچه
   40%
   اصفهان
   دستگرد
   40%
   اصفهان
   دهاقان
   30%
   اصفهان
   دهق
   40%
   اصفهان
   دولت آباد
   40%
   اصفهان
   رزوه
   50%
   اصفهان
   رضوانشهر
   40%
   اصفهان
   زیار
   40%
   اصفهان
   زازران
   40%
   اصفهان
   زاینده رود
   40%
   اصفهان
   زیباشهر
   40%
   اصفهان
   زرین شهر
   40%
   اصفهان
   زواره
   50%
   اصفهان
   سده لنجان
   40%
   اصفهان
   سفیدشهر
   40%
   اصفهان
   سگزی
   40%
   اصفهان
   سمیرم
   40%
   اصفهان
   سین
   40%
   اصفهان
   شاپورآباد
   40%
   اصفهان
   شاهین شهر
   30%
   اصفهان
   شهرجدیدمجلسی
   40%
   اصفهان
   شهرضا
   40%
   اصفهان
   طالخونچه
   40%
   اصفهان
   طرق رود
   40%
   اصفهان
   عسگران
   40%
   اصفهان
   علویچه
   40%
   اصفهان
   فرخی
   50%
   اصفهان
   فریدونشهر
   50%
   اصفهان
   فلاورجان
   40%
   اصفهان
   فولادشهر
   40%
   اصفهان
   قمصر
   40%
   اصفهان
   قهجاورستان
   40%
   اصفهان
   قهدریجان
   40%
   اصفهان
   کاشان
   40%
   اصفهان
   کامووچوگان
   40%
   اصفهان
   کرکوند
   40%
   اصفهان
   کلیشادوسودرجان
   40%
   اصفهان
   کمشچه
   40%
   اصفهان
   کمه
   40%
   اصفهان
   کهریزسنگ
   40%
   اصفهان
   کوشک
   40%
   اصفهان
   کوهپایه
   40%
   اصفهان
   گرگاب
   40%
   اصفهان
   گزبرخوار
   40%
   اصفهان
   گلپایگان
   30%
   اصفهان
   گلدشت
   40%
   اصفهان
   گلشن
   40%
   اصفهان
   گلشهر
   40%
   اصفهان
   گوگد
   40%
   اصفهان
   لای بید
   40%
   اصفهان
   مبارکه
   30%
   اصفهان
   محمدآباد
   40%
   اصفهان
   مشکات
   40%
   اصفهان
   میمه
   30%
   اصفهان
   منظریه
   40%
   اصفهان
   مهاباد
   40%
   اصفهان
   نیاسر
   40%
   اصفهان
   نائین
   40%
   اصفهان
   نجف آباد
   40%
   اصفهان
   نصرآباد
   40%
   اصفهان
   نطنز
   40%
   اصفهان
   نیک آباد
   40%
   اصفهان
   نوش آباد
   40%
   اصفهان
   هرند
   40%
   اصفهان
   ورزنه
   40%
   اصفهان
   ورنامخواست
   40%
   اصفهان
   وزوان
   40%
   اصفهان
   ونک
   40%
   ایلام
   آبدانان
   50%
   ایلام
   ارکواز
   50%
   ایلام
   آسمان آباد
   40%
   ایلام
   ایلام
   40%
   ایلام
   ایوان
   40%
   ایلام
   بدره
   50%
   ایلام
   بلاوه
   40%
   ایلام
   پهله
   50%
   ایلام
   توحید
   40%
   ایلام
   چشمه شیرین
   50%
   ایلام
   چوار
   40%
   ایلام
   دره شهر
   50%
   ایلام
   دلگشا
   50%
   ایلام
   دهلران
   50%
   ایلام
   زرنه
   40%
   ایلام
   سراب باغ
   50%
   ایلام
   سرابله
   40%
   ایلام
   شباب
   40%
   ایلام
   صالح آباد
   40%
   ایلام
   لومار
   40%
   ایلام
   ماژین
   50%
   ایلام
   میمه
   50%
   ایلام
   مهر
   40%
   ایلام
   مهران
   40%
   ایلام
   مورموری
   50%
   ایلام
   موسیان
   50%
   البرز
   آسارا
   30%
   البرز
   اشتهارد
   30%
   البرز
   تنکمان
   30%
   البرز
   چهارباغ
   30%
   البرز
   شهرجدیدهشتگرد
   30%
   البرز
   طالقان
   30%
   البرز
   فردیس
   30%
   البرز
   کمال شهر
   30%
   البرز
   کوهسار
   30%
   البرز
   گرمدره
   30%
   البرز
   گلسار
   30%
   البرز
   ماهدشت
   30%
   البرز
   محمدشهر
   30%
   البرز
   مشکین دشت
   30%
   البرز
   نظرآباد
   30%
   البرز
   هشتگرد
   30%
   بوشهر
   آباد
   40%
   بوشهر
   آبپخش
   40%
   بوشهر
   آبدان
   50%
   بوشهر
   ام الکرم
   50%
   بوشهر
   امام حسن
   50%
   بوشهر
   انارستان
   40%
   بوشهر
   اهرم
   40%
   بوشهر
   بادوله
   50%
   بوشهر
   برازجان
   40%
   بوشهر
   بردخون
   50%
   بوشهر
   بردستان
   50%
   بوشهر
   بندر دیلم
   50%
   بوشهر
   بندرریگ
   40%
   بوشهر
   بندر عسلویه
   40%
   بوشهر
   بندر گناوه
   40%
   بوشهر
   بنک
   40%
   بوشهر
   بوشکان
   40%
   بوشهر
   بوشهر
   40%
   بوشهر
   تنگ ارم
   40%
   بوشهر
   تهمادو
   50%
   بوشهر
   جم
   30%
   بوشهر
   چاه مبارک
   40%
   بوشهر
   چغادک
   40%
   بوشهر
   خارک
   50%
   بوشهر
   خارکو
   50%
   بوشهر
   خورموج
   40%
   بوشهر
   دالکی
   40%
   بوشهر
   دلوار
   40%
   بوشهر
   دوراهک
   40%
   بوشهر
   ریز
   40%
   بوشهر
   سعدآباد
   40%
   بوشهر
   شبانکاره
   40%
   بوشهر
   شنبه
   40%
   بوشهر
   شهرجدیدعالیشهر
   40%
   بوشهر
   طاهری
   40%
   بوشهر
   کاکی
   40%
   بوشهر
   کلمه
   40%
   بوشهر
   گرم
   50%
   بوشهر
   نخل تقی
   40%
   بوشهر
   نخیلو
   50%
   بوشهر
   وحدتیه
   40%
   تهران
   آبسرد
   30%
   تهران
   آبعلی
   30%
   تهران
   ارجمند
   30%
   تهران
   اسلامشهر
   30%
   تهران
   اندیشه
   40%
   تهران
   باغستان
   30%
   تهران
   باقرشهر
   30%
   تهران
   بومهن
   30%
   تهران
   پاکدشت
   40%
   تهران
   پردیس
   40%
   تهران
   پیشوا
   40%
   تهران
   جوادآباد
   40%
   تهران
   چهاردانگه
   30%
   تهران
   حسن آباد
   40%
   تهران
   دماوند
   30%
   تهران
   رباط کریم
   40%
   تهران
   رودهن
   30%
   تهران
   شاهدشهر
   30%
   تهران
   شریف آباد
   40%
   تهران
   شمشک
   30%
   تهران
   شهریار
   30%
   تهران
   شهرجدیدپرند
   40%
   تهران
   شهر ری
   30%
   تهران
   صالح آباد
   30%
   تهران
   صباشهر
   30%
   تهران
   صفادشت
   30%
   تهران
   فردیس
   40%
   تهران
   فردوسیه
   30%
   تهران
   فیروزکوه
   30%
   تهران
   فرون آباد
   40%
   تهران
   فشم
   30%
   تهران
   قدس
   30%
   تهران
   قرچک
   40%
   تهران
   کیلان
   30%
   تهران
   کهریزک
   40%
   تهران
   گلستان
   30%
   تهران
   لواسان
   30%
   تهران
   ملارد
   40%
   تهران
   نسیم شهر
   30%
   تهران
   نصیرآباد
   30%
   تهران
   وحیدیه
   30%
   تهران
   ورامین
   40%
   چهارمحال و بختیاری
   اردل
   50%
   چهارمحال و بختیاری
   آلونی
   50%
   چهارمحال و بختیاری
   یان چشمه
   40%
   چهارمحال و بختیاری
   باباحیدر
   40%
   چهارمحال و بختیاری
   بازفت
   50%
   چهارمحال و بختیاری
   بروجن
   40%
   چهارمحال و بختیاری
   بلداجی
   40%
   چهارمحال و بختیاری
   بن
   40%
   چهارمحال و بختیاری
   پردنجان
   30%
   چهارمحال و بختیاری
   جونقان
   40%
   چهارمحال و بختیاری
   چلیچه
   30%
   چهارمحال و بختیاری
   چلگرد
   40%
   چهارمحال و بختیاری
   دستنا
   50%
   چهارمحال و بختیاری
   دشتک
   40%
   چهارمحال و بختیاری
   سامان
   30%
   چهارمحال و بختیاری
   سرخون
   50%
   چهارمحال و بختیاری
   سردشت لردگان
   50%
   چهارمحال و بختیاری
   سفیددشت
   40%
   چهارمحال و بختیاری
   سودجان
   40%
   چهارمحال و بختیاری
   سورشجان
   30%
   چهارمحال و بختیاری
   شلمزار
   50%
   چهارمحال و بختیاری
   شهرکرد
   30%
   چهارمحال و بختیاری
   صمصامی
   40%
   چهارمحال و بختیاری
   طاقانک
   30%
   چهارمحال و بختیاری
   فارسان
   30%
   چهارمحال و بختیاری
   فرادنبه
   40%
   چهارمحال و بختیاری
   فرخ شهر
   30%
   چهارمحال و بختیاری
   کاج
   50%
   چهارمحال و بختیاری
   کیان
   30%
   چهارمحال و بختیاری
   گندمان
   40%
   چهارمحال و بختیاری
   گهرو
   50%
   چهارمحال و بختیاری
   گوجان
   30%
   چهارمحال و بختیاری
   لردگان
   50%
   چهارمحال و بختیاری
   مال خلیفه
   50%
   چهارمحال و بختیاری
   منج
   50%
   چهارمحال و بختیاری
   ناغان
   50%
   چهارمحال و بختیاری
   نافچ
   30%
   چهارمحال و بختیاری
   نقنه
   40%
   چهارمحال و بختیاری
   هارونی
   30%
   چهارمحال و بختیاری
   هفشجان
   30%
   چهارمحال و بختیاری
   هوره
   30%
   چهارمحال و بختیاری
   وردنجان
   40%
   خراسان جنوبی
   آبیز
   50%
   خراسان جنوبی
   آرین شهر
   50%
   خراسان جنوبی
   اسدیه
   50%
   خراسان جنوبی
   اسفدن
   50%
   خراسان جنوبی
   آیسک
   40%
   خراسان جنوبی
   بیرجند
   40%
   خراسان جنوبی
   خضری دشت بیاض
   50%
   خراسان جنوبی
   خوسف
   50%
   خراسان جنوبی
   درح
   50%
   خراسان جنوبی
   دیهوک
   50%
   خراسان جنوبی
   زیرکوه
   50%
   خراسان جنوبی
   زهان
   50%
   خراسان جنوبی
   سرایان
   40%
   خراسان جنوبی
   سربیشه
   50%
   خراسان جنوبی
   سه قلعه
   40%
   خراسان جنوبی
   شوسف
   50%
   خراسان جنوبی
   طبس
   50%
   خراسان جنوبی
   طبس مسینا
   50%
   خراسان جنوبی
   عشق آباد
   50%
   خراسان جنوبی
   قائن
   50%
   خراسان جنوبی
   قهستان
   50%
   خراسان جنوبی
   گزیک
   50%
   خراسان جنوبی
   محمدشهر
   50%
   خراسان جنوبی
   مود
   50%
   خراسان جنوبی
   نیمبلوک
   50%
   خراسان جنوبی
   نهبندان
   50%
   خراسان رضوی
   احمدآبادصولت
   50%
   خراسان رضوی
   ارسک
   50%
   خراسان رضوی
   اسلامیه
   50%
   خراسان رضوی
   انابد
   50%
   خراسان رضوی
   باجگیران
   50%
   خراسان رضوی
   باخرز
   30%
   خراسان رضوی
   بار
   40%
   خراسان رضوی
   بایگ
   40%
   خراسان رضوی
   بجستان
   30%
   خراسان رضوی
   بیدخت
   40%
   خراسان رضوی
   بردسکن
   50%
   خراسان رضوی
   بشرویه
   50%
   خراسان رضوی
   تایباد
   50%
   خراسان رضوی
   تربت جام
   50%
   خراسان رضوی
   تربت حیدریه
   30%
   خراسان رضوی
   جغتای
   50%
   خراسان رضوی
   جنگل
   50%
   خراسان رضوی
   چاپشلو
   50%
   خراسان رضوی
   چکنه
   50%
   خراسان رضوی
   چناران
   30%
   خراسان رضوی
   حکم آباد
   50%
   خراسان رضوی
   خرو
   40%
   خراسان رضوی
   خلیل آباد
   50%
   خراسان رضوی
   خواف
   40%
   خراسان رضوی
   داورزن
   50%
   خراسان رضوی
   درگز
   50%
   خراسان رضوی
   درود
   40%
   خراسان رضوی
   دولت آباد
   40%
   خراسان رضوی
   رباط سنگ
   40%
   خراسان رضوی
   رشتخوار
   50%
   خراسان رضوی
   رضویه
   40%
   خراسان رضوی
   ریواده
   50%
   خراسان رضوی
   روداب
   50%
   خراسان رضوی
   ریوش
   50%
   خراسان رضوی
   سبزوار
   50%
   خراسان رضوی
   سرخس
   50%
   خراسان رضوی
   سفیدسنگ
   40%
   خراسان رضوی
   سلامی
   40%
   خراسان رضوی
   سلطان آباد
   50%
   خراسان رضوی
   سمیع آباد
   50%
   خراسان رضوی
   سنگان
   40%
   خراسان رضوی
   شادمهر
   40%
   خراسان رضوی
   شاندیز
   40%
   خراسان رضوی
   ششتمد
   50%
   خراسان رضوی
   شهرآباد
   50%
   خراسان رضوی
   شهرجدیدگلبهار
   40%
   خراسان رضوی
   شهرزو
   50%
   خراسان رضوی
   صالح آباد
   50%
   خراسان رضوی
   طرقبه
   40%
   خراسان رضوی
   عشق آباد
   40%
   خراسان رضوی
   فردوس
   40%
   خراسان رضوی
   فریمان
   30%
   خراسان رضوی
   فرهادگرد
   40%
   خراسان رضوی
   فیروزه
   50%
   خراسان رضوی
   فیض آباد
   50%
   خراسان رضوی
   قاسم آباد
   40%
   خراسان رضوی
   قدمگاه
   40%
   خراسان رضوی
   قلندرآباد
   40%
   خراسان رضوی
   قوچان
   50%
   خراسان رضوی
   کاخک
   40%
   خراسان رضوی
   کاریز
   50%
   خراسان رضوی
   کاشمر
   50%
   خراسان رضوی
   کدکن
   40%
   خراسان رضوی
   کلات نادر
   50%
   خراسان رضوی
   کندر
   50%
   خراسان رضوی
   گلمکان
   50%
   خراسان رضوی
   گناباد
   40%
   خراسان رضوی
   لطف آباد
   50%
   خراسان رضوی
   مزدآوند
   50%
   خراسان رضوی
   مشکان
   50%
   خراسان رضوی
   مشهدریزه
   50%
   خراسان رضوی
   ملک آباد
   40%
   خراسان رضوی
   نیشابور
   40%
   خراسان رضوی
   نشتیفان
   40%
   خراسان رضوی
   نصرآباد
   50%
   خراسان رضوی
   نقاب
   50%
   خراسان رضوی
   نیل شهر
   50%
   خراسان رضوی
   نوخندان
   50%
   خراسان رضوی
   همت آباد
   50%
   خراسان رضوی
   یونسی
   40%
   خراسان شمالی
   اسفراین
   40%
   خراسان شمالی
   آشخانه
   40%
   خراسان شمالی
   آوا
   40%
   خراسان شمالی
   ایور
   50%
   خراسان شمالی
   بجنورد
   40%
   خراسان شمالی
   پیش قلعه
   40%
   خراسان شمالی
   تیتکانلو
   40%
   خراسان شمالی
   جاجرم
   50%
   خراسان شمالی
   چناران شهر
   40%
   خراسان شمالی
   حصارگرمخان
   40%
   خراسان شمالی
   درق
   50%
   خراسان شمالی
   راز
   50%
   خراسان شمالی
   زیارت
   40%
   خراسان شمالی
   سنخواست
   40%
   خراسان شمالی
   شیروان
   40%
   خراسان شمالی
   شوقان
   40%
   خراسان شمالی
   صفی آباد
   40%
   خراسان شمالی
   فاروج
   40%
   خراسان شمالی
   قاضی
   40%
   خراسان شمالی
   گرمه
   50%
   خراسان شمالی
   لوجلی
   40%
   خراسان شمالی
   ینگه قلعه بالا
   40%
   خوزستان
   آبادان
   50%
   خوزستان
   آبژدان
   50%
   خوزستان
   ابوحمیظه
   50%
   خوزستان
   ایذه
   50%
   خوزستان
   اروندکنار
   50%
   خوزستان
   آزادی
   40%
   خوزستان
   آغاجاری
   50%
   خوزستان
   الهائی
   50%
   خوزستان
   الوان
   50%
   خوزستان
   امیدیه
   50%
   خوزستان
   اندیمشک
   30%
   خوزستان
   باغ ملک
   50%
   خوزستان
   بیدروبه
   40%
   خوزستان
   بستان
   50%
   خوزستان
   بندرامام خمینی
   40%
   خوزستان
   بندر ماهشهر
   40%
   خوزستان
   بهبهان
   30%
   خوزستان
   ترکالکی
   40%
   خوزستان
   تشان
   40%
   خوزستان
   جایزان
   50%
   خوزستان
   جنت مکان
   40%
   خوزستان
   چغامیش
   40%
   خوزستان
   چمران
   50%
   خوزستان
   چم گلک
   40%
   خوزستان
   چوئبده
   50%
   خوزستان
   حر
   40%
   خوزستان
   حسینیه
   40%
   خوزستان
   حمیدیه
   50%
   خوزستان
   حمزه
   40%
   خوزستان
   خرمشهر
   50%
   خوزستان
   خنافره
   50%
   خوزستان
   دارخوین
   50%
   خوزستان
   دزفول
   30%
   خوزستان
   دهدز
   50%
   خوزستان
   رامشیر
   50%
   خوزستان
   رامهرمز
   50%
   خوزستان
   رفیع
   50%
   خوزستان
   زهره
   50%
   خوزستان
   سالند
   40%
   خوزستان
   سیاه منصور
   40%
   خوزستان
   سرداران
   40%
   خوزستان
   سردشت
   30%
   خوزستان
   سماله
   40%
   خوزستان
   سوسنگرد
   50%
   خوزستان
   شادگان
   50%
   خوزستان
   شاوور
   40%
   خوزستان
   شیبان
   40%
   خوزستان
   شرافت
   40%
   خوزستان
   شمس آباد
   40%
   خوزستان
   شهرامام
   40%
   خوزستان
   شوش
   40%
   خوزستان
   شوشتر
   40%
   خوزستان
   صالح شهر
   40%
   خوزستان
   صیدون
   50%
   خوزستان
   صفی آباد
   40%
   خوزستان
   فتح المبین
   40%
   خوزستان
   قلعه تل
   50%
   خوزستان
   قلعه خواجه
   50%
   خوزستان
   کوت سیدنعیم
   50%
   خوزستان
   کوت عبدالله
   40%
   خوزستان
   گتوند
   40%
   خوزستان
   گلگیر
   50%
   خوزستان
   گوریه
   40%
   خوزستان
   لالی
   50%
   خوزستان
   میانرود
   40%
   خوزستان
   میداود
   50%
   خوزستان
   مسجد سلیمان
   50%
   خوزستان
   مشراگه
   50%
   خوزستان
   مقاومت
   50%
   خوزستان
   ملاثانی
   40%
   خوزستان
   منصوریه
   30%
   خوزستان
   مینوشهر
   50%
   خوزستان
   هفتگل
   30%
   خوزستان
   هندیجان
   50%
   خوزستان
   هویزه
   50%
   خوزستان
   ویس
   40%
   یزد
   ابرکوه
   40%
   یزد
   احمدآباد
   40%
   یزد
   اردکان
   40%
   یزد
   اشکذر
   30%
   یزد
   بافق
   30%
   یزد
   بفروئیه
   40%
   یزد
   بهاباد
   40%
   یزد
   تفت
   40%
   یزد
   خضرآباد
   40%
   یزد
   زارچ
   40%
   یزد
   یزد
   30%
   یزد
   شاهدیه
   40%
   یزد
   عقدا
   40%
   یزد
   میبد
   40%
   یزد
   مروست
   40%
   یزد
   مهردشت
   40%
   یزد
   مهریز
   40%
   یزد
   ندوشن
   40%
   یزد
   نیر
   40%
   یزد
   هرات
   40%
   زنجان
   آب بر
   40%
   زنجان
   ابهر
   40%
   زنجان
   ارمغانخانه
   40%
   زنجان
   چورزق
   40%
   زنجان
   حلب
   50%
   زنجان
   خرمدره
   40%
   زنجان
   دندی
   40%
   زنجان
   زرین آباد
   50%
   زنجان
   زرین رود
   40%
   زنجان
   زنجان
   30%
   زنجان
   سجاس
   40%
   زنجان
   سلطانیه
   40%
   زنجان
   سهرورد
   40%
   زنجان
   صائین قلعه
   40%
   زنجان
   قیدار
   40%
   زنجان
   کرسف
   40%
   زنجان
   گرماب
   40%
   زنجان
   ماه نشان
   40%
   زنجان
   نیک پی
   40%
   زنجان
   نوربهار
   40%
   زنجان
   هیدج
   40%
   سیستان و بلوچستان
   ادیمی
   40%
   سیستان و بلوچستان
   ایرانشهر
   50%
   سیستان و بلوچستان
   اسپکه
   50%
   سیستان و بلوچستان
   آشار
   50%
   سیستان و بلوچستان
   بزمان
   50%
   سیستان و بلوچستان
   بمپور
   50%
   سیستان و بلوچستان
   بنت
   50%
   سیستان و بلوچستان
   بنجار
   40%
   سیستان و بلوچستان
   پارود
   50%
   سیستان و بلوچستان
   پیشین
   50%
   سیستان و بلوچستان
   پلان
   50%
   سیستان و بلوچستان
   جالق
   50%
   سیستان و بلوچستان
   چابهار
   50%
   سیستان و بلوچستان
   خاش
   50%
   سیستان و بلوچستان
   دوست محمد
   50%
   سیستان و بلوچستان
   راسک
   50%
   سیستان و بلوچستان
   زابل
   40%
   سیستان و بلوچستان
   زاهدان
   30%
   سیستان و بلوچستان
   زرآباد
   50%
   سیستان و بلوچستان
   زهک
   50%
   سیستان و بلوچستان
   ساربوک
   50%
   سیستان و بلوچستان
   سراوان
   50%
   سیستان و بلوچستان
   سرباز
   50%
   سیستان و بلوچستان
   سرجنگل
   50%
   سیستان و بلوچستان
   سیرکان
   50%
   سیستان و بلوچستان
   سوران
   50%
   سیستان و بلوچستان
   علی اکبر
   40%
   سیستان و بلوچستان
   فنوج
   50%
   سیستان و بلوچستان
   قصرقند
   50%
   سیستان و بلوچستان
   کنارک
   50%
   سیستان و بلوچستان
   گشت
   50%
   سیستان و بلوچستان
   گلمورتی
   50%
   سیستان و بلوچستان
   محمدی
   50%
   سیستان و بلوچستان
   محمدآباد
   50%
   سیستان و بلوچستان
   محمدان
   50%
   سیستان و بلوچستان
   میرجاوه
   50%
   سیستان و بلوچستان
   مهرستان
   50%
   سیستان و بلوچستان
   نصرت آباد
   40%
   سیستان و بلوچستان
   نیک شهر
   50%
   سیستان و بلوچستان
   نگور
   50%
   سیستان و بلوچستان
   نوک آباد
   50%
   سیستان و بلوچستان
   هیدوج
   50%
   سمنان
   آرادان
   50%
   سمنان
   امیریه
   40%
   سمنان
   ایوانکی
   50%
   سمنان
   بیارجمند
   50%
   سمنان
   بسطام
   40%
   سمنان
   دامغان
   40%
   سمنان
   دیباج
   40%
   سمنان
   درجزین
   50%
   سمنان
   رودیان
   40%
   سمنان
   سرخه
   50%
   سمنان
   سمنان
   50%
   سمنان
   شاهرود
   30%
   سمنان
   شهمیرزاد
   50%
   سمنان
   کلاته
   40%
   سمنان
   کلاته خیج
   50%
   سمنان
   کهن آباد
   50%
   سمنان
   گرمسار
   50%
   سمنان
   میامی
   50%
   سمنان
   مجن
   40%
   سمنان
   مهدی شهر
   50%
   فارس
   آباده
   40%
   فارس
   آباده طشک
   50%
   فارس
   ایج
   40%
   فارس
   ارد
   40%
   فارس
   اردکان
   30%
   فارس
   ارسنجان
   50%
   فارس
   ایزدخواست
   40%
   فارس
   استهبان
   30%
   فارس
   اسیر
   50%
   فارس
   اشکنان
   50%
   فارس
   افزر
   40%
   فارس
   اقلید
   50%
   فارس
   امام شهر
   50%
   فارس
   اهل
   50%
   فارس
   اوز
   30%
   فارس
   بابامنیر
   40%
   فارس
   باب انار
   50%
   فارس
   بالاده
   50%
   فارس
   بیرم
   50%
   فارس
   بیضا
   40%
   فارس
   بنارویه
   40%
   فارس
   بهمن
   40%
   فارس
   بوانات
   50%
   فارس
   جنت شهر
   50%
   فارس
   جهرم
   30%
   فارس
   جویم
   30%
   فارس
   چاه ورز
   50%
   فارس
   حاجی آباد
   30%
   فارس
   حسامی
   50%
   فارس
   حسن آباد
   50%
   فارس
   خانیمن
   30%
   فارس
   خانه زنیان
   30%
   فارس
   خاوران
   50%
   فارس
   خرامه
   50%
   فارس
   خشت
   40%
   فارس
   خنج
   40%
   فارس
   خور
   40%
   فارس
   خوزی
   50%
   فارس
   خومه زار
   40%
   فارس
   داراب
   50%
   فارس
   داریان
   50%
   فارس
   دبیران
   40%
   فارس
   دژکرد
   50%
   فارس
   دهرم
   50%
   فارس
   دوبرجی
   50%
   فارس
   دوزه
   40%
   فارس
   رامجرد
   40%
   فارس
   رستاق
   50%
   فارس
   رونیز
   30%
   فارس
   زاهدشهر
   40%
   فارس
   زرقان
   40%
   فارس
   سیدان
   50%
   فارس
   سده
   50%
   فارس
   سروستان
   30%
   فارس
   سعادت شهر
   50%
   فارس
   سلطان شهر
   50%
   فارس
   سوریان
   50%
   فارس
   سورمق
   40%
   فارس
   ششده
   40%
   فارس
   شهرپیر
   40%
   فارس
   شهرجدیدصدرا
   30%
   فارس
   صغاد
   40%
   فارس
   صفاشهر
   50%
   فارس
   طسوج
   50%
   فارس
   علامرودشت
   50%
   فارس
   عمادده
   50%
   فارس
   فدامی
   40%
   فارس
   فراشبند
   50%
   فارس
   فیروزآباد
   40%
   فارس
   فسا
   50%
   فارس
   قادرآباد
   50%
   فارس
   قائمیه
   40%
   فارس
   قیر
   30%
   فارس
   قره بلاغ
   40%
   فارس
   قطب آباد
   30%
   فارس
   قطرویه
   40%
   فارس
   کارزین
   40%
   فارس
   کازرون
   40%
   فارس
   کامفیروز
   40%
   فارس
   کره ای
   50%
   فارس
   کنارتخته
   40%
   فارس
   کوار
   50%
   فارس
   کوپن
   50%
   فارس
   کوهنجان
   40%
   فارس
   گراش
   30%
   فارس
   گله دار
   50%
   فارس
   لار
   40%
   فارس
   لامرد
   50%
   فارس
   لپوئی
   40%
   فارس
   لطیفی
   40%
   فارس
   مادرسلیمان
   40%
   فارس
   میانشهر
   40%
   فارس
   مبارک آباد
   40%
   فارس
   مرودشت
   40%
   فارس
   مزایجان
   50%
   فارس
   مشکان
   40%
   فارس
   مصیری
   40%
   فارس
   میمند
   40%
   فارس
   مهر
   50%
   فارس
   نی ریز
   40%
   فارس
   نوبندگان
   50%
   فارس
   نوجین
   50%
   فارس
   نودان
   40%
   فارس
   نور آباد
   40%
   فارس
   هماشهر
   40%
   فارس
   وراوی
   50%
   قزوین
   آبیک
   40%
   قزوین
   آبگرم
   40%
   قزوین
   ارداق
   40%
   قزوین
   اسفرورین
   40%
   قزوین
   اقبالیه
   40%
   قزوین
   الوند
   40%
   قزوین
   آوج
   40%
   قزوین
   بیدستان
   40%
   قزوین
   بوئین زهرا
   40%
   قزوین
   تاکستان
   40%
   قزوین
   خاکعلی
   40%
   قزوین
   خرمدشت
   40%
   قزوین
   دانسفهان
   40%
   قزوین
   رازمیان
   40%
   قزوین
   سیردان
   40%
   قزوین
   سگزآباد
   40%
   قزوین
   شال
   40%
   قزوین
   شریفیه
   40%
   قزوین
   ضیاءآباد
   40%
   قزوین
   قزوین
   30%
   قزوین
   کوهین
   40%
   قزوین
   محمدیه
   40%
   قزوین
   محمودآبادنمونه
   40%
   قزوین
   معلم کلایه
   40%
   قزوین
   نرجه
   40%
   قم
   جعفریه
   40%
   قم
   دستجرد
   40%
   قم
   سلفچگان
   40%
   قم
   قم
   30%
   قم
   قنوات
   40%
   قم
   کهک
   40%
   کردستان
   آرمرده
   50%
   کردستان
   یاسوکند
   50%
   کردستان
   اورامان تخت
   50%
   کردستان
   بابارشانی
   50%
   کردستان
   بانه
   50%
   کردستان
   بیجار
   50%
   کردستان
   برده رشه
   50%
   کردستان
   بلبان آباد
   40%
   کردستان
   بوئین سفلی
   50%
   کردستان
   پیرتاج
   50%
   کردستان
   توپ آغاج
   50%
   کردستان
   چناره
   50%
   کردستان
   حسین آبادجنوبی
   40%
   کردستان
   دزج
   40%
   کردستان
   دلبران
   40%
   کردستان
   دهگلان
   40%
   کردستان
   دیواندره
   40%
   کردستان
   زرینه
   40%
   کردستان
   سریش آباد
   40%
   کردستان
   سروآباد
   50%
   کردستان
   سقز
   40%
   کردستان
   سنندج
   30%
   کردستان
   شویشه
   40%
   کردستان
   صاحب
   40%
   کردستان
   قروه
   40%
   کردستان
   کامیاران
   40%
   کردستان
   کانی دینار
   50%
   کردستان
   کانی سور
   50%
   کردستان
   مریوان
   50%
   کردستان
   موچش
   40%
   کرمان
   اختیارآباد
   50%
   کرمان
   ارزوئیه
   50%
   کرمان
   امین شهر
   50%
   کرمان
   انار
   50%
   کرمان
   اندوهجرد
   50%
   کرمان
   باغین
   50%
   کرمان
   بافت
   50%
   کرمان
   بردسیر
   50%
   کرمان
   بروات
   50%
   کرمان
   بزنجان
   50%
   کرمان
   بلورد
   50%
   کرمان
   بلوک
   50%
   کرمان
   بم
   50%
   کرمان
   بهرمان
   50%
   کرمان
   پاریز
   50%
   کرمان
   جبالبارز
   50%
   کرمان
   جیرفت
   50%
   کرمان
   جوپار
   50%
   کرمان
   جوزم
   50%
   کرمان
   چترود
   50%
   کرمان
   خاتون آباد
   50%
   کرمان
   خانوک
   50%
   کرمان
   خواجوشهر
   50%
   کرمان
   خورسند
   50%
   کرمان
   درب بهشت
   50%
   کرمان
   دشتکار
   50%
   کرمان
   دهج
   50%
   کرمان
   دوساری
   50%
   کرمان
   رابر
   50%
   کرمان
   راین
   50%
   کرمان
   راور
   50%
   کرمان
   ریحان
   50%
   کرمان
   رفسنجان
   50%
   کرمان
   رودبار
   50%
   کرمان
   زیدآباد
   50%
   کرمان
   یزدان شهر
   50%
   کرمان
   زرند
   50%
   کرمان
   زنگی آباد
   50%
   کرمان
   زهکلوت
   50%
   کرمان
   سیرجان
   50%
   کرمان
   سرچشمه
   50%
   کرمان
   شهداد
   50%
   کرمان
   شهربابک
   50%
   کرمان
   صفائیه
   50%
   کرمان
   عنبرآباد
   50%
   کرمان
   فاریاب
   50%
   کرمان
   فهرج
   50%
   کرمان
   قلعه گنج
   50%
   کرمان
   کاظم آباد
   50%
   کرمان
   کیانشهر
   50%
   کرمان
   کرمان
   40%
   کرمان
   کشکوئیه
   50%
   کرمان
   کهنوج
   50%
   کرمان
   کوهبنان
   50%
   کرمان
   گلباف
   50%
   کرمان
   گلزار
   50%
   کرمان
   گنبکی
   50%
   کرمان
   لاله زار
   50%
   کرمان
   ماهان
   50%
   کرمان
   محی آباد
   50%
   کرمان
   محمدآباد
   50%
   کرمان
   مردهک
   50%
   کرمان
   منوجان
   50%
   کرمان
   نجف شهر
   50%
   کرمان
   نرماشیر
   50%
   کرمان
   نظام شهر
   50%
   کرمان
   نگار
   50%
   کرمان
   نودژ
   50%
   کرمان
   هجدک
   50%
   کرمان
   هماشهر
   50%
   کرمان
   هنزا
   50%
   کرمانشاه
   ازگله
   40%
   کرمانشاه
   اسلام آباد غرب
   40%
   کرمانشاه
   باینگان
   40%
   کرمانشاه
   بانه وره
   40%
   کرمانشاه
   بیستون
   40%
   کرمانشاه
   پاوه
   40%
   کرمانشاه
   تازه آباد
   40%
   کرمانشاه
   جوانرود
   40%
   کرمانشاه
   حمیل
   40%
   کرمانشاه
   رباط
   40%
   کرمانشاه
   ریجاب
   40%
   کرمانشاه
   روانسر
   40%
   کرمانشاه
   سرپل ذهاب
   40%
   کرمانشاه
   سرمست
   40%
   کرمانشاه
   سطر
   40%
   کرمانشاه
   سنقر
   40%
   کرمانشاه
   سومار
   40%
   کرمانشاه
   شاهو
   40%
   کرمانشاه
   شروینه
   40%
   کرمانشاه
   صحنه
   40%
   کرمانشاه
   قصر شیرین
   40%
   کرمانشاه
   قلعه
   40%
   کرمانشاه
   کرمانشاه
   30%
   کرمانشاه
   کرند غرب
   40%
   کرمانشاه
   کنگاور
   40%
   کرمانشاه
   کوزران
   40%
   کرمانشاه
   گیلانغرب
   40%
   کرمانشاه
   گهواره
   40%
   کرمانشاه
   گودین
   40%
   کرمانشاه
   میان راهان
   40%
   کرمانشاه
   نودشه
   40%
   کرمانشاه
   نوسود
   40%
   کرمانشاه
   هرسین
   30%
   کرمانشاه
   هلشی
   40%
   کهکیلویه و بویراحمد
   یاسوج
   30%
   کهکیلویه و بویراحمد
   باشت
   50%
   کهکیلویه و بویراحمد
   پاتاوه
   40%
   کهکیلویه و بویراحمد
   چیتاب
   40%
   کهکیلویه و بویراحمد
   چرام
   50%
   کهکیلویه و بویراحمد
   دیشموک
   50%
   کهکیلویه و بویراحمد
   دهدشت
   50%
   کهکیلویه و بویراحمد
   سرفاریاب
   50%
   کهکیلویه و بویراحمد
   سی سخت
   40%
   کهکیلویه و بویراحمد
   سوق
   50%
   کهکیلویه و بویراحمد
   قلعه رئیسی
   50%
   کهکیلویه و بویراحمد
   گچساران
   30%
   کهکیلویه و بویراحمد
   گراب سفلی
   50%
   کهکیلویه و بویراحمد
   لیکک
   50%
   کهکیلویه و بویراحمد
   لنده
   50%
   کهکیلویه و بویراحمد
   مادوان
   30%
   کهکیلویه و بویراحمد
   مارگون
   50%
   گیلان
   احمدسرگوراب
   40%
   گیلان
   اسالم
   40%
   گیلان
   آستارا
   30%
   گیلان
   آستانه اشرفیه
   40%
   گیلان
   اطاقور
   30%
   گیلان
   املش
   30%
   گیلان
   بازارجمعه
   50%
   گیلان
   بره سر
   40%
   گیلان
   بندر انزلی
   30%
   گیلان
   پره سر
   40%
   گیلان
   تالش
   40%
   گیلان
   توتکابن
   40%
   گیلان
   جیرنده
   40%
   گیلان
   چابکسر
   30%
   گیلان
   چاف وچمخاله
   30%
   گیلان
   چوبر
   40%
   گیلان
   حویق
   40%
   گیلان
   خشکبیجار
   40%
   گیلان
   خمام
   40%
   گیلان
   دیلمان
   40%
   گیلان
   رانکوه
   30%
   گیلان
   رحیم آباد
   30%
   گیلان
   رستم آباد
   40%
   گیلان
   رشت
   30%
   گیلان
   رضواشهر
   40%
   گیلان
   رودبار
   40%
   گیلان
   رودبنه
   40%
   گیلان
   رودسر
   30%
   گیلان
   سیاهکل
   40%
   گیلان
   سنگر
   40%
   گیلان
   شفت
   40%
   گیلان
   شلمان
   30%
   گیلان
   صومعه سرا
   40%
   گیلان
   فومن
   40%
   گیلان
   کیاشهر
   40%
   گیلان
   کلاچای
   30%
   گیلان
   کوچصفهان
   30%
   گیلان
   کومله
   30%
   گیلان
   گوراب زرمیخ
   40%
   گیلان
   لاهیجان
   30%
   گیلان
   لیسار
   40%
   گیلان
   لشت نشاء
   40%
   گیلان
   لنگرود
   30%
   گیلان
   لوشان
   40%
   گیلان
   لولمان
   30%
   گیلان
   لوندویل
   30%
   گیلان
   ماسال
   50%
   گیلان
   ماسوله
   40%
   گیلان
   ماکلوان
   40%
   گیلان
   مرجقل
   40%
   گیلان
   منجیل
   40%
   گیلان
   واجارگاه
   30%
   گلستان
   آزادشهر
   50%
   گلستان
   آق قلا
   30%
   گلستان
   انبارآلوم
   40%
   گلستان
   اینچه برون
   40%
   گلستان
   بندرگز
   50%
   گلستان
   تاتارعلیا
   50%
   گلستان
   جلین
   30%
   گلستان
   خان ببین
   50%
   گلستان
   دلند
   50%
   گلستان
   دوزین
   40%
   گلستان
   رامیان
   50%
   گلستان
   سرخنکلاته
   40%
   گلستان
   سیمین شهر
   40%
   گلستان
   سنگدوین
   40%
   گلستان
   صادق آباد
   50%
   گلستان
   علی آباد کتول
   50%
   گلستان
   فاضل آباد
   50%
   گلستان
   فراغی
   50%
   گلستان
   قرق
   50%
   گلستان
   کردکوی
   40%
   گلستان
   کلاله
   50%
   گلستان
   گالیکش
   40%
   گلستان
   گرگان
   30%
   گلستان
   گلی داغ
   50%
   گلستان
   گمیشان
   50%
   گلستان
   گنبد کاووس
   50%
   گلستان
   مراوه تپه
   50%
   گلستان
   مزرعه
   50%
   گلستان
   مینودشت
   50%
   گلستان
   نگین شهر
   50%
   گلستان
   نوده خاندوز
   50%
   گلستان
   نوکنده
   50%
   لرستان
   ازنا
   40%
   لرستان
   اشترینان
   40%
   لرستان
   الشتر
   50%
   لرستان
   الیگودرز
   50%
   لرستان
   بیران شهر
   40%
   لرستان
   بروجرد
   40%
   لرستان
   پلدختر
   50%
   لرستان
   چالانچولان
   40%
   لرستان
   چقابل
   50%
   لرستان
   چمن سلطان
   50%
   لرستان
   خرم آباد
   40%
   لرستان
   درب گنبد
   50%
   لرستان
   دورود
   40%
   لرستان
   زاغه
   40%
   لرستان
   سپیددشت
   40%
   لرستان
   سراب دوره
   50%
   لرستان
   شاپورآباد
   50%
   لرستان
   شول آباد
   50%
   لرستان
   فیروزآباد
   50%
   لرستان
   کونانی
   50%
   لرستان
   کوهدشت
   50%
   لرستان
   گراب
   50%
   لرستان
   معمولان
   50%
   لرستان
   مؤمن آباد
   50%
   لرستان
   نورآباد
   40%
   لرستان
   هفت چشمه
   40%
   لرستان
   ویسیان
   50%
   مازندران
   اجبارکلا
   40%
   مازندران
   ارطه
   40%
   مازندران
   ایزدشهر
   30%
   مازندران
   آلاشت
   40%
   مازندران
   امامزاده عبدالله
   40%
   مازندران
   امیرکلا
   40%
   مازندران
   آمل
   30%
   مازندران
   بابل
   30%
   مازندران
   بابلسر
   30%
   مازندران
   بلده
   40%
   مازندران
   بهشهر
   40%
   مازندران
   بهنمیر
   40%
   مازندران
   پایین هولار
   40%
   مازندران
   پل سفید
   40%
   مازندران
   پول
   40%
   مازندران
   تنکابن
   30%
   مازندران
   جویبار
   30%
   مازندران
   چالوس
   30%
   مازندران
   چمستان
   40%
   مازندران
   خرم آباد
   40%
   مازندران
   خلیل شهر
   40%
   مازندران
   خوش رودپی
   40%
   مازندران
   دابودشت
   40%
   مازندران
   رامسر
   30%
   مازندران
   رستمکلا
   40%
   مازندران
   رینه
   40%
   مازندران
   رویان
   30%
   مازندران
   زیرآب
   40%
   مازندران
   زرگرمحله
   40%
   مازندران
   ساری
   30%
   مازندران
   سرخرود
   40%
   مازندران
   سلمان شهر
   30%
   مازندران
   سورک
   40%
   مازندران
   شیرگاه
   40%
   مازندران
   شیرود
   40%
   مازندران
   عباس آباد
   30%
   مازندران
   فرح آباد
   30%
   مازندران
   فریدونکنار
   30%
   مازندران
   فریم
   40%
   مازندران
   قائمشهر
   40%
   مازندران
   کیاسر
   30%
   مازندران
   کیاکلا
   40%
   مازندران
   کتالم وسادات شهر
   40%
   مازندران
   کجور
   40%
   مازندران
   کلارآباد
   40%
   مازندران
   کلاردشت
   30%
   مازندران
   کله بست
   40%
   مازندران
   کوهی خیل
   40%
   مازندران
   گتاب
   40%
   مازندران
   گزنک
   40%
   مازندران
   گلوگاه
   50%
   مازندران
   محمودآباد
   30%
   مازندران
   مرزیکلا
   40%
   مازندران
   مرزن آباد
   30%
   مازندران
   نشتارود
   30%
   مازندران
   نکا
   30%
   مازندران
   نور
   30%
   مازندران
   نوشهر
   30%
   مازندران
   هچیرود
   30%
   مرکزی
   اراک
   30%
   مرکزی
   آستانه
   30%
   مرکزی
   آشتیان
   30%
   مرکزی
   آوه
   30%
   مرکزی
   پرندک
   30%
   مرکزی
   تفرش
   30%
   مرکزی
   توره
   30%
   مرکزی
   جاورسیان
   40%
   مرکزی
   خشکرود
   30%
   مرکزی
   خمین
   30%
   مرکزی
   خنجین
   30%
   مرکزی
   خنداب
   40%
   مرکزی
   داودآباد
   30%
   مرکزی
   دلیجان
   30%
   مرکزی
   رازقان
   30%
   مرکزی
   زاویه
   30%
   مرکزی
   ساروق
   40%
   مرکزی
   ساوه
   30%
   مرکزی
   شازند
   30%
   مرکزی
   شهباز
   30%
   مرکزی
   غرق آباد
   30%
   مرکزی
   فرمهین
   30%
   مرکزی
   قورچی باشی
   30%
   مرکزی
   کارچان
   30%
   مرکزی
   کمیجان
   30%
   مرکزی
   مامونیه
   30%
   مرکزی
   محلات
   30%
   مرکزی
   میلاجرد
   30%
   مرکزی
   مهاجران
   30%
   مرکزی
   نراق
   30%
   مرکزی
   نیمور
   30%
   مرکزی
   نوبران
   30%
   مرکزی
   هندودر
   30%
   هرمزگان
   ابوموسی
   30%
   هرمزگان
   بالاشهر
   50%
   هرمزگان
   بستک
   30%
   هرمزگان
   بیکاه
   40%
   هرمزگان
   بندر جاسک
   50%
   هرمزگان
   بندرچارک
   30%
   هرمزگان
   بندر خمیر
   40%
   هرمزگان
   بندرعباس
   30%
   هرمزگان
   بندر لنگه
   30%
   هرمزگان
   بندزرک
   50%
   هرمزگان
   پارسیان
   30%
   هرمزگان
   تازیان پائین
   40%
   هرمزگان
   تخت
   40%
   هرمزگان
   تیرور
   50%
   هرمزگان
   تنب بزرگ
   50%
   هرمزگان
   تنب کوچک
   50%
   هرمزگان
   جناح
   40%
   هرمزگان
   حاجی آباد
   40%
   هرمزگان
   درگهان
   40%
   هرمزگان
   دشتی
   30%
   هرمزگان
   رودان
   40%
   هرمزگان
   رویدر
   40%
   هرمزگان
   زیارتعلی
   40%
   هرمزگان
   سیری
   50%
   هرمزگان
   سردشت
   50%
   هرمزگان
   سیریک
   50%
   هرمزگان
   سرگز
   40%
   هرمزگان
   سندرک
   50%
   هرمزگان
   سوزا
   40%
   هرمزگان
   شیدور
   50%
   هرمزگان
   فارغان
   40%
   هرمزگان
   فارور
   50%
   هرمزگان
   فارور کوچک
   50%
   هرمزگان
   فین
   40%
   هرمزگان
   قشم
   40%
   هرمزگان
   قلعه قاضی
   40%
   هرمزگان
   کیش
   30%
   هرمزگان
   کنگ
   40%
   هرمزگان
   کوخردهرنگ
   40%
   هرمزگان
   کوشکنار
   40%
   هرمزگان
   کوهستک
   50%
   هرمزگان
   گروک
   50%
   هرمزگان
   گوهران
   50%
   هرمزگان
   لارک
   50%
   هرمزگان
   لاوان
   50%
   هرمزگان
   لیردف
   50%
   هرمزگان
   لمزان
   40%
   هرمزگان
   میناب
   50%
   هرمزگان
   هرمز
   50%
   هرمزگان
   هشتبندی
   50%
   هرمزگان
   هندورابی
   50%
   هرمزگان
   هنگام
   50%
   همدان
   آجین
   40%
   همدان
   ازندریان
   40%
   همدان
   اسدآباد
   40%
   همدان
   اسلامشهرآق گل
   40%
   همدان
   برزول
   40%
   همدان
   بهار
   30%
   همدان
   تویسرکان
   40%
   همدان
   جورقان
   40%
   همدان
   جوکار
   40%
   همدان
   دمق
   40%
   همدان
   رزن
   40%
   همدان
   زنگنه
   40%
   همدان
   سامن
   40%
   همدان
   سرکان
   40%
   همدان
   شیرین سو
   50%
   همدان
   صالح آباد
   40%
   همدان
   فامنین
   40%
   همدان
   فرسفج
   40%
   همدان
   فیروزان
   40%
   همدان
   قروه در جزین
   40%
   همدان
   قهاوند
   40%
   همدان
   کبودرآهنگ
   50%
   همدان
   کرفس
   40%
   همدان
   گیان
   40%
   همدان
   گل تپه
   50%
   همدان
   لالجین
   30%
   همدان
   مریانج
   40%
   همدان
   ملایر
   30%
   همدان
   مهاجران
   50%
   همدان
   نهاوند
   40%
   همدان
   همدان
   30%